17.02.2011

Kulttuurinen moninaisuus ja kulttuurisesti kestävä kehitys

Tutkimus keskittyy etnisiin suhteisiin ja maahanmuuttoon liittyvään kulttuuripolitiikkaan. Erityishuomio on monikulttuurisuuden historiallisessa ja nykyisessä hallinnassa. Tarkastelun kohteena ovat niin monikulttuurisuusasioiden hallinto ja kansalaisyhteiskunnan toimijat kuin etnisten vähemmistöjen osallistumismahdollisuudet kulttuurin alueella. Etnistä, kulttuurista, sukupuolta tai muita eroja ja erilaisuutta koskevat teemat ovat tärkeässä asemassa tutkimusorientaatiossa.

 

Julkaisut:

   • Pyykkönen, Miikka (2011, forthcoming), ‘All in the Name of Diversity? Dialectics of the naming and framing in cultural heterogeneity.’ In Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift 14:1.

   • Soini, K., Pouta, E., Salmiovirta, M., Uusitalo, M., Kivinen, T. (2011), 'Perceptions of power transmission lines among local residents: A case study from Finland.' Land Use Policy 28, No. 1. (23 January 2011), pp. 294-305.

   • Soini, K., Ilmarinen, K., Yli-Viikari, A. & Kirveennummi, A. (2011, forthcoming), 'Green care –toiminta sosiaalisena innovaationa.' In: Yhteiskuntapolitiikka.

   • Soini, K., DeHaas, Y. (2010), 'Trends in cattle diversity and cattle production in Europe: from popular to niche.' In: Hiemstra, Sipke Joost, deHaas Yvette, Mäki-Tanila Asko and Gandini Gustavo (eds.). Local cattle breeds in Europe: development of policies and strategies for self-sustaining breeds. Wageningen Academic Publishers. p. 22-39.

   • Soini, Katriina (2010), 'Maaseudun monet muodot ja tulkinnat.' Teoksessa Luovien vastakohtaisuuksien maaseutu. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3/2010. 79-82.

   • Pyykkönen, Miikka (2009), ‘Disciplining the Other: Genealogical Insights to the Governance of the Roma in Finland.’ In: Binkley, Sam & Jorge Capetillo-Ponce (eds.): A Foucault for the 21st Century. Governmentality, Biopolitics and Discipline in the New Millennium. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 188-202.

   • Pyykkönen, Miikka (2009), ‘Deportation vs. Sanctuary. The Rationalities, Technologies, and Subjects of Finnish Sanctuary Practices.’ In: Refuge 26:1, pp. 20-32.

   • Pyykkönen, Miikka & Pasi Saukkonen (2009), Nuorisotoiminta, kulttuuri ja monikulttuuriset nuoret. [Youth work, culture and multicultural youth.] In: Harinen, Päivi et al. (eds.): Ovet auki! Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, pp. 111-131.

   • Pyykkönen, Miikka, Niina Simanainen & Sakarias Sokka (eds.) (2009), What about cultural policy? Interdisciplinary perspectives on culture and politics. Jyväskylä: SoPhi/Minerva.

   • Pyykkönen, Miikka, Niina Simanainen & Sakarias Sokka (2009), ‘Introduction - O Culture, Where Art Thou?’ In: Pyykkönen, Miikka et al. (eds.): What about cultural policy? Interdisciplinary perspectives on culture and politics. Jyväskylä: SoPhi/Minerva, pp. 11-28.

   • Pyykkönen, Miikka (2009), ’Maahanmuuttajayhdistysten kulttuuritoiminta ja kulttuurille annetut merkitykset’ (Cultural Activities of Immigrant Associations and Significations of Culture). In: Joronen, Tuula (ed.): Maahanmuuttajien vapaa-aika ja kulttuuripalvelut pääkaupunkiseudulla. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, pp. 142-158.

   • Granberg, L., Soini, K., Kantanen, J. (eds.) (2009), Sakha Ynaga – A Cattle of the Yakuts. Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Humaniora.

   • Soini, K. & Partanen, U. (2009), 'Golden cattle. Changing and Crossing Values of the Yakutian Cattle.' In Granberg, Kantanen, Soini (eds.). Sakha Ynaga – A Cattle of the Yakuts.

   • Kaisto Jani, Miikka Pyykkönen & Antti Tietäväinen (2008), ‘Globalization and Power ‐ Governmentalization of Europe? An Interview with William Walters.’ Foucault Studies 5, pp. 63-73. Internet publication.

   • Pyykkönen, Miikka & Saukkonen, Pasi (2008), 'Cultural Policy and Cultural Diversity in Finland.' International Journal of Cultural Policy, 14:2.

   • Pyykkönen, Miikka (2007), 'Integrating Governmentality. Administrative Expectations for Immigrant Associations in the Integration of Immigrants in Finland.' Alternatives, 32:4, pp. 197-224.

   • Pyykkönen, Miikka (2007), Järjestäytyvät diasporat. Etnisyys, kansalaisuus, integraatio ja hallinta maahanmuuttajien yhdistystoiminnassa. Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä (Diss.).

   • Saukkonen, Pasi (2007), Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa. WSOY: Helsinki.

   • Pyykkönen, Miikka (2006), 'Maahanmuuttopolitiikan (moni)kulttuuriset vaikutukset.' In: Häyrynen, Simo (ed.), Arviointi ja kulttuuri. Kulttuuristen vaikutusten arvioinnin suunnat ja rajat. Cupore: Helsinki, pp. 129-159.

   • Pyykkönen, Miikka (2006), 'Etnisyys liikkeessä - Maahanmuuttajien yhdistysten liikuntatoiminnan etniskulttuuriset diskurssit.' Finnish Journal of Ethnicity and Migration, 1:1, pp. 34-44.

   • Saukkonen, Pasi (2006), "From the Promotion of National Identity to the Management of Plurality: Cultural Policy Developments in Belgium (Flanders), Finland and the Netherlands". Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, 9:2, pp. 75-99.

   • Pyykkönen, Miikka (2005), 'Pyhiinvaeltajia, kotoutujia vai nomadeja: maahanmuuttajayhdistysten kolme diskurssia diasporisesta etnisyydestä.' In: Paasonen, Susanna (ed.), Aktivismi. Verkostoja, järjestöjä ja arjen taitoja. Nykykulttuurin tutkimuskeskus: Jyväskylä, pp. 108-136.

   • Mäkinen, Katja (2004), 'Citizenship, Culture and Sense of Togetherness'. In: Ahponen, Pirkkoliisa and kangas, Anita (eds.), Construction of Cultural Policy. SoPhi 94, Minerva: Jyväskylä, pp. 87-107.

   • Kangas, Anita (2003), 'Sosiokulttuurisesta animaatiosta sosiokulttuuriseen innostamiseen.' In: Puhakka, Antero, Suutari, Minna and Tedre, Silva (eds.), Notkea liike. Joensuun yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitos, Joensuun yliopisto: Joensuu, pp. 63-72.

   • Pyykkönen, Miikka (2003), 'Innovations of becoming citizen. Diasporic communities and their local voluntary associations in Finland'. Realidad. Revista del Cono Sur de Psicologia Social y Politica 2-3/2003, 149-172.

   • Pyykkönen, Miikka (2003), 'Integraatio ja maahanmuuttajien yhdistystoiminta'. ('Integration and immigrants’ voluntary associations.') In: Hänninen, Sakari, Kangas, Anita ja Siisiäinen, Martti (eds.): Mitä yhdistykset välittävät? Atena: Jyväskylä (2003).

   • Pyykkönen, Miikka (2003), 'Ristissä kaiken aikaa. Jäsenyydet nuorten maahanmuuttajien yhdistystoiminnassa'. ('Crossed all the time. Memberships in the association activities of young immigrants'.) In: Harinen, Päivi (ed.): Kamppailua jäsenyyksistä. Etnisyys, kulttuuri ja kansalaisuus nuorten arjessa. Nuorisotutkimusverkosto: Helsinki.
     

Pro gradut:

 • Frantsi, Emilia (2010), Jaettuja sankaritarinoita. Maahanmuuttajapoikien kirjoittamat rap -tekstit kerronnallista yhteisöllisyyttä tuottamassa.
 • Käyrä, Hanna (2010), Mahdollisuuksien horisontti ja Barack Hussein Obama.
 • Väätämöinen, Maija (2010), "Saimaan pusikoissa kuhisee" - ulkomaalaisten maanomistukseen liittyvä keskustelu Etelä-Saimaa -lehdessä.

 • Mäntynen, Mikko (2010), Kulttuuri ja maahanmuuttajat eduskunnan täysistuntokeskusteluissa.

 • Haapakoski, Henri (2007), Liberalismi ja pluralismin haaste: näkökulmia kulttuurisesti monimuotoiseen yhteiskuntaan.
 • Karhu, Laura (2007), Kansainvälinen residenssityöskentely ja taiteilijaidentiteetit: suomalaisten kuvataiteilijoiden matkakokemusten tarkastelua narratiivisessa tulkintakehyksessä.
 • Mäkinen, Riikka (2007), Taidemaailman tulokkaan vastaanotto: kriittinen diskurssianalyysi Suomessa asuvista ulkomaalaistaustaisista kuvataiteilijoista Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla.
 • Orell, Heini (2007), Naisten välisestä ystävyydestä: ystävyys Anna -lehden artikkeleissa 1960-2000-luvuilla.
 • Seikkula, Aura (2005), On the notion of Culture and Identity. A Study of Paul Ricoeur's Narrative Identity.
 • Keltanen, Satu (2003), "Kuin ruumis sielun sisällä." Poliittinen pakolaisuus neljän kuvataiteilijan ammatillisessa elämänkertomuksessa.

Puheenvuorot, konferenssiesitelmät ja muut julkaisut:

Linkkejä: