01.10.2012

Kulttuuripolitiikan teoria ja historia

Kulttuuripolitiikan teorian ja historian tutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota kulttuurin ja politiikan ajalliseen perspektiiviin sekä avainkäsitteisiin ja -ilmiöihin kuten nationalismi, liberalismi, sivilisaatio(prosessi), julkishallinnon rooli ja hyvinvointivaltion kehitys. Tutkimus soveltaa monitieteellisiä näkökulmia ja keskittyy kulttuuripolitiikan käsitteitä ja ominaispiirteitä erittelevään analyysiin. Suomalaisen kulttuuripolitiikan historiaa koskeva tutkimusprojekti sijoittuu tähän tutkimuksen painopistealueeseen.

 

Julkaisut:

  • Sokka, Sakarias (2012), "Vertaisarviointi ja vallankäyttö valtion taidelautakunnissa 1918-1939." Historiallinen Aikakauskirja, no. 1/2012, s. 21-34.
  • Kangas, Anita & Sokka, Sakarias (2011), ‘Renforcer la nation en cultivant la population – L’impératif de la politique culturelle finlandaise.’ In: Poirrier Philippe (ed.), La culture comme politique publique. Essais d’histoire comparée. De 1945 à nos jours, p. 215-240. Paris: La Documentation française.
  • Kangas, Anita, Vestheim, Geir (2010), 'Institutionalism, Cultural Institutions and Cultural Policy in the Nordic Countries.' Nordisk kulturpolitisk tidskrift. Borås: Högskolan i Borås & Göteborgs universitet.
  • Mertanen, Tomi (2009), Harkinnanvaraisuudesta lakisääteiseen. Suomen valtiollisen taidehallinnon sekä taiteenalojen tukijärjestelmien muotoutuminen 1960-1980-luvulla. Cuporen julkaisuja 17. Cupore: Helsinki.
  • Pyykkönen, Miikka & Simanainen, Niina & Sokka Sakarias (eds.) (2009), What About Cultural Policy? Interdisciplinary perspectives on culture and politics. SoPhi 114.  Minerva: Jyväskylä.
  • Pyykkönen, Miikka & Simanainen, Niina & Sokka Sakarias (2009), 'Introduction - O Culture, Where Art Thou?' In: Pyykkönen & Simanainen & Sokka (eds.), What About Cultural Policy? Interdisciplinary perspectives on culture and politics. SoPhi 114, pp. 11-28. Minerva: Jyväskylä.
  • Sallanen, Minna (2009), Kaupungin kulttuurivelvollisuudesta kulttuuripalveluksi. Kunnallisten teattereiden ja orkestereiden kehittyminen 1940-1980. Cuporen julkaisuja 16. Cupore: Helsinki.
  • Mangset, Per, Kangas, Anita, Skot-Hansen, Dorte & Vestheim, Geir (2008), 'Nordic Cultural Policy.' The International Journal of Cultural Policy, 14 (1/2008), 1-5 (and visiting co-editor).
  • Pirnes, Esa (2008), Merkityksellinen kulttuuri ja kulttuuripolitiikka. Laaja kulttuurin käsite kulttuuripolitiikan perusteluna. (Diss.)
  • Sokka, Sakarias (2007), 'A Sociohistorical View of Cultural Policies.' Nordisk kulturpolitisk tidskrift 10:2, 60-81.
  • Sokka, Sakarias & Kangas, Anita (2007), 'At the Roots of Finnish Cultural Policy: Intellectuals, Nationalism, and the Arts.' International Journal of Cultural Policy 13:2, 185-202.
  • Helminen, Minna (2007), Säätyläisten huvista koko kansan taiteeksi. Cuporen julkaisuja 13. Cupore: Helsinki.
  • Saukkonen, Pasi & Koenis, Sjaak (2006), 'The Political Organization of Cultural Difference.' Finnish Journal of Ethnicity and Migration 1:1, 4-14.
  • Sokka, Sakarias & Kangas Anita (2006), 'From Private Initiatives towards the State patronage.' Nordisk kulturpolitisk tidskrift 9:1, 116-137.
  • Sokka, Sakarias (2005), Sisältöä kansallisvaltiolle: taide-elämän järjestäytyminen ja asiantuntijavaltaistuva taiteen tukeminen. Cuporen julkaisuja 8. Cupore: Helsinki.
  • Kangas, Anita (2004), 'New Clothes for Cultural Policy.' In: Ahponen, Pirkkoliisa and Kangas, Anita (eds.), Construction of Cultural Policy. SoPhi 94, Minerva: Jyväskylä, pp. 21-41.
  • Loisa, Raija-Leena (2003), The Polysemous Contemporary Concept. The Rhetoric of the Cultural Industry. (Diss.)

 

Pro gradut:

 • Syrjälä, Henna-Maija (2010), Suomen sotalapsien pieni ikuisuus. Lastensiirrot osana Suomen sotien muistoa.

 • Kraatari, Eliza (2009), "Kotiteollisuus ansiotyönä ja kulttuuritehtävänä." Käsitehistoriallinen tutkielma kotiteollisuudesta.
 • Varho, Jenni (2009), Suomen valtion taiteelle osoittama rahoitus ja siitä käyty keskustelu sanomalehdissä vuosina 1925-1929.
 • Suoninen, Tapio (2008), Kokemuksellisesta osallisuudesta individualisoituvassa yhteiskunnassa.
 • Ojala, Anna-Liisa (2007), Suomalaisen orkesterilaitoksen asema suomalaisessa yhteiskunnassa.
 • Matikainen, Ulla-Maija (2006), Kulttuuripolitiikan käsite: väline ja kamppailun kenttä. Historiallinen käsiteanalyysi vuosien 1967 ja 1968 kulttuuri- ja taidelehtien sekä Helsingin Sanomien artikkeleista.
 • Sironen, Jiri (2006), Videolaista elokuvien ennakkosensuurin poistumiseen: sensuuripuhunnat ja kuvaohjelmien kulttuurinen sääntely 1980 -luvulta nykypäiviin.
 • Mertanen, Tomi (2005), Porvarillisen kulttuurihegemonian murtajat. Suomen kansan demokraattisen liiton sekä Suomen kommunistisen puolueen kulttuuripolitiikan päälinjat vuosina 1945-1990.
 • Leppälä, Helinä (2004), Taide ja hyvä elämä - Aristoteleen "kulttuuripoliittiset" näkemykset.
 • Haatainen, Jussi (2003), Kulttuuripolitiikan paradigmat - Wellington 2002: konferenssin kriittinen arviointi.
 • Kanerva, Anna (2003), Kaljupäitten kiitoradalta bolsevikkien paikkaan - huvielämästä ja sen erotteluista Jyväskylässä 1950- ja 60-luvuilla.
 • Sokka, Sakarias (2003), Kansallismielisyys, 'kulttuuri' ja keisarillinen Saksa: kansallisvaltion ja sen hallinnon 'kulttuuriin' perustuva legitimointi Heinrich von Treitschken (1834-1896) Berliinin yliopistossa pitämien luentojen ilmentämänä.
 • Helminen, Minna (2002), "Se mikä kelpaa provarille, saa kelvata tämän maan työmiehellekin!" Kulttuuripoliittinen arvokeskustelu teatterien avustuksista vuosina 1929-1932.
 • Suoknuuti, Salla (2002), Ajattelun ja toiminnan välillä - tuomitsemisen paikka Hannah Arendtin poliittisessa teoriassa.

 

Puheenvuorot, konferenssiesitelmät ja muut julkaisut: