23.03.2012

Taidemaailma, kulttuuri ja teknologinen muutos

Tutkimusalue keskittyy analysoimaan taiteen uusia muotoja, määrittelyjä sekä taidemaailman viimeaikaisia muutoksia.

 

Tarkastelussa on taiteellisen tuotannon käytännöissä tapahtuneiden muutosten ja uuden teknologian kehityksen välinen suhde. Samalla tutkitaan myös kulttuuriin osallistumisen muotojen sekä taideteosten ja tekijyyden suhdetta vallitseviin taiteellisen tuotannon tapoihin. Tutkimusprojekti COREAA (Construction and Reconstruction in Authorship in the Arts) on keskittynyt tähän tutkimusalaan.

 

Julkaisut: 

  • Karaiste, Mikko Tapani (2010), Book Review: 'Delete: The virtue of forgetting in the digital age' by Viktor Mayer-Schönberger, International Journal of Cultural Policy, 16:4, 499 – 501.
  • Loisa, Raija-Leena (2010), Rajoista mahdollisuuksiin. Luovan työn asema ja kerrannaisvaikutukset maakunnallisella alueella. Luovuuden barometri -tutkimushankkeen loppuraportti. Cuporen verkkojulkaisuja 5. Cupore: Helsinki.
  • Loisa, Raija-Leena (2004), 'Cultural Industry as Paradox of Cynergy.' In: Ahponen, Pirkkoliisa and Kangas, Anita (eds.), Construction of Cultural Policy. SoPhi 94, Minerva: Jyväskylä, pp. 151-171.
  • Simanainen, Niina (2004), 'Artists and New Technologies - Questions of the Playground.' In: Ahponen, Pirkkoliisa and Kangas, Anita (eds.), Construction of Cultural Policy. SoPhi 94, Minerva: Jyväskylä, pp. 171-187.
  • Simanainen, Niina (2002), 'Artisti e nuove tecnologie: riflessioni sul nuovo scenario.' Economia della cultura 2:2, 231-238.

 

Pro gradut:

 • Simonen, Jenni (2010), Janin Taidetuunaamo nykytaiteen haastajana: tekijyys, teos, tulkinnat.

 • Karaiste, Mikko (2008), Amigaskene, alakulttuuri tietokoneen puitteissa: kuvauksia alakulttuurin ja teknologioiden yhteenkietoutumisesta.
 • Koskela, Kaisa (2008), Genius ja vastuu: Kantin kautta uuteen taiteilijakäsitykseen.
 • Isberg, Thorhildur (2006), The Position of Internet Art in the Nordic Countries.
 • Hirvensalo, Jyrki (2004), Mediataiteen kenttä. Mediatutkimusmuistion semioottinen analyysi.
 • Maukonen, Pauliina (2002), "Fyysikko vastaan lyyrikko" - tietoyhteiskuntakeskustelut Lahden kansainvälisessä kirjailijakokouksessa 1977-1997.
 • Mäntylä, Päivi (2002), Tanssitaiteilija ja ikääntyminen - neljän kaupunginteatterin tanssiryhmän tanssijan näkökulma.
 • Pennanen, Terhi (2002), Kamppailua ja taiteilua talouden ja kulttuurin poliittisella kentällä - taloudellinen menestys, kollektiivinen identiteetti ja ideologinen valta audiovisuaalialan politiikassa: Euroopan unionin audiovisuaalipolitiikka ja audiovisuaalialan merkityksellistäminen.
 • Luoma, Raija-Leena (1997), Suomalainen taidepolitiikka - 'reviirien vartiointia'? Asiantuntija poliittisena toimijana valtion taidehallinnossa.
 • Mäkinen, Jarmo (1997), Baumolin tautia suomalaisessa sinfoniaorkesterissa?
 • Rasi, Tuija (1997), Marianne contre les dinosaures. Argumentointia ranskalaisen elokuvan asemasta Gatt-neuvotteluissa vuonna 1993.

 

Puheenvuorot, konferenssiesitelmät ja muut julkaisut: