16.05.2013

Tila ja paikka, aika ja identiteetti kulttuuripolitiikassa

Tutkimusala keskittyy tiloja ja paikkoja, muistamista ja maisemia luovaan ja niitä koskevaan kulttuuripolitiikkaan. Tutkimuksen kohteena ovat kaupungit ja maaseutu, paikallinen, kansallinen, eurooppalainen ja globaali tila ja identiteetti. Aika, muutos ja muistaminen luovat yhteisöjä ja niiden rajoja. Kysymyksenasettelussa nousevat esiin kehityksen, kestävyyden ja yhteisörakentamisen ehdot ja politiikat. Tutkimusotteessa korostuvat kulttuurimaantiede, diskurssiteoria ja politiikan tutkimus. Tutkimustyökaluihin kuuluvat myös tilan, ajan ja samaistumisen leikkauspintoja pohtivat interventiot kaupunki- tai kylätilassa.

 

 

Julkaisut:

 • Kumpulainen, Kaisu (2012) Kylä sosiaalisena tilana - Henri Lefebvren sosiaalisen tilan teoria kylän määrittelyn välineenä. Maaseudun Uusi Aika 3/2012.
 • Palonen, Emilia (2009), ‘Political Polarisation and Populism in Contemporary Hungary’, Parliamentary Affairs, 2:2009.
 • Soini, Katriina (2008), ’Kestävän kehityksen maisema’. In: Katriina Soini, Eija Pouta, Tapani Kivinen & Marja Uusitalo (toim.). Maaseutumaiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalalnen maisemayleissopimus. Maa- ja elintarviketalous 135: 133-149.
 • Kumpulainen, Kaisu (2008), ’Mistä on Vuoden Kylät tehty?’ Maaseudun Uusi Aika, 2/2008, 44-58.
 • Palonen, Emilia (2008), 'The city-text in post-communist Budapest: street names, memorials, and the politics of commemoration', Geojournal, Volume 73, Number 3.
 • Soini, Katriina, Pouta, Eija, Kivinen, Tapani, Uusitalo, Marja (2008), ’Maaseutumaiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalainen maisemayleissopimus’. Maa- ja elintarviketalous 135: 152 s.
 • Palonen, Emilia (2008), 'Budapest city-image and discourses from the 19th century to the present', Detlef Alternburg, Lothar Ehrlich and Jürgen John, Im Hertzen Europas, Nationale Identitäten und Erinnerungskulturen, Böhlau, Köln, Weimar, Wien.
 • Soini, Katriina (2007), ‘Beyond the ecological hot spots: Understanding local residents' perceptions of biodiversity of agricultural landscapes’. Annales Universitatis Turkuensis AII, 206. University of Turku, Turku.(Doctoral Thesis). 214 p.
 • Palonen, Emilia (2006), 'Constructing Communities: Politics of the postcommunist city-text of Budapest', Tr@nsit Online, 30, http://www.iwm.at/index.php?option=com_content&task=view&id=416&Itemid=516
 • Palonen, Emilia (2006), 'Constructing communities: From National to Transnational and Activist Politics of Memory in Europe', XING, Heft 04, 2006, also online: http://xing.curbs.at/04/04-xing-40-45.pdf
 • Granberg, Leo, Partanen, Ulla, Soini, Katriina (2006), ‘Social transition in the eyes of Yakutian cattle’. In: ed. Allam Ahmed. Proceedings of the international conference on world sustainable development outlook 2006: global and local resources in achieving sustainable development. Geneve: Inderscience Enterprises. p. 32-42.
 • Soini, Katriina, Palang, Hannes, Semm, Kadri (2006), ’From places to non-places. Landscape and sense of place in Finnish and Estonian countryside’. In Terkenli, T. and Hautsarre, A. (eds.) Landscapes of a New Cultural Economy os Space. Landscape Series, 5. Springer, Dordrecht. 117-148.
 • Palonen, Emilia (2006), ‘Fidesz diskurzus és Budapest: Határteremtés és térfoglalás’ [Fides discourse and occupation of space] (transl. into Hungarian) in Márton Szabó, ed., Fideszvalóság, L’Harmattan, Budapest 2006.
 • Palonen, Emilia (2006), ‘City-images in contemporary Budapest: The mayor’s nostalgia for the 19th century capital and metropolis’, Eoin O`Carroll, ed., Reflections; Junior Fellow’s Conference Series, IX, IWM, Vienna 2006, http://www.iwm.at/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=276
 • Soini, Katriina (2004), ‘Between Insideness and Outsideness. Studying local's perceptions of landscape’. In Palang, H.,  Sooväl, H., Antrop, M: European Rural Landscapes: Persistence and Change in a Globalising Environment. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers. pp. 83-94.
 • Palonen, Emilia (2003), Review: Stuart Elden, Mapping the Present: Heidegger, Foucault and the project of a spatial history (Continuum: London, 2001) The on-line Newsletter of the Post-Structuralism and Radical Politics Specialist Group, Spring 2003 http://homepages.gold.ac.uk/psrpsg/reviews/elden.html.
 • Soini, Katriina (2001), ‘Exploring human dimensions of multifunctional landscapes through mapping and map-making’. Landscape and Urban Planning 57: 225-239.
 • Palonen Emilia (2001), 'Canonisation and Recanonisation in Hungarian Street Names', in Dobos István & Szegedy-Maszák Mihály (eds.) Kánon és kanonizáció : tanulmányok az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Studies of the 5th International Congress of Hungarian Studies, Jyväskylä, Finland, 2001), Csokonai, Debrecen 2003.