17.02.2011

Toimijuus, välineet ja vaikuttavuus

Tutkimusalue keskittyy kulttuurin ja taiteen institutionaalisiin käytäntöihin ja niiden kestävyyteen paikallisissa, alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä kehyksissä. Analyysin kohteena ovat yhtäältä eri toimijoiden (julkinen sektori, järjestöt, yritykset) ja yhteisöjen toiminta kulttuurisessa kehityksessä. Kulttuurin ja taiteen tunnistaminen yhteiskuntien sosiaalisessa, taloudellisessa ja ekologisessa kehityksessä samoin kuin kulttuurivaikutusten mittaamisen problematiikka ovat tutkimusalueelle kuuluvia kysymyksiä.

 

Julkaisut:

  • Kangas, Anita, Vestheim, Geir (2010), 'Institutionalism, Cultural Institutions and Cultural Policy in the Nordic Countries.' Nordisk kulturpolitisk tidskrift. Borås: Högskolan i Borås & Göteborgs universitet.

  • Kangas, Anita (2009), 'Die Kulturpolitik als Förderung des Sozialisationsumfeldes der Kinder und Jugendlichen – Das finnische System der Kulturpolitik und kulturelle Einrichtungen. Historischer Überblick und heutige Herausforderungen.' In A. Matthies & E. Skiera (Eds.), Studien zum Bildungswesen und Schulsystem in Finnland Flensburg,: Universität Flensburg, 229-241.
  • Kangas, Anita (2005), 'Arvioinnin kontekstit kulttuuripolitiikassa.' In: Häyrynen, Simo (ed.), Kulttuurin arviointi ja vaikutusten väylät. Cuporen julkaisuja 12. Cupore: Helsinki.
  • Kulttuurin arviointi ja vaikutusten väylät (2005). Häyrynen, Simo (ed. ), Cuporen julkaisuja 12. Cupore: Helsinki.
  • Mäkinen, Jarmo (2005), Säätiö ja maakunta. Maakuntarahastojärjestelmän kentät ja verkostot. [Foundation and Region: Fields and networks of the system of the regional funds.] Jyväskylän Yliopisto: Jyväskylä. (Diss.)
  • Häyrynen, Simo (2004), Kulttuuristen vaikutusten arviointi kulttuuripolitiikan toimenkuvana: lähtökohtia. Cuporen julkaisuja 1. Cupore: Helsinki.
  • Kalvina, Inga (2004), 'Searching for the Impacts of Cultural Participation.' In: Ahponen, Pirkkoliisa and Kangas, Anita (eds.), Construction of Cultural Policy. SoPhi 94, Minerva: Jyväskylä, pp. 41-67.
  • Kangas, Anita (2004), 'Decentralisation and Cultural Policy.' In: Royseng, Sigrid and Solhjell, Dag (eds.), Kultur, politikk og forskning. Telemarksforskning-Bo: Telemark, pp. 133-144.
  • Kangas, Anita (2004), 'Third Sector and Cultural Policy.'" In: Ahponen, Pirkkoliisa and Kangas, Anita (eds.), Construction of Cultural Policy. SoPhi 94, Minerva: Jyväskylä, pp. 67-87.
  • Kärki, Anita (2004), Sivusta seuraten. Sanomalehti lukijoiden kertomuksissa. [Newspapers in the Everyday Life of Finnish readers.] (Diss.)
  • Kangas, Anita (2003), 'Cultural Policy in Finland.' In: Duelund, Peter (ed.), The Nordic Cultural Model. Nordic Cultural Policy in Transition. Nordic Cultural Institute: Copenhagen, pp. 79-113.
  • Kangas, Anita (2003), 'Culture as a Local Tool and Public Service.' Kunnallistieteellinen aikakauskirja 31:4, 332-340.
  • Kangas, Anita (2002), 'Euroopan unionin rakennerahastot suomalaisen kulttuurielämän tukijoina.' Kunnallistieteellinen aikakauskirja 30:4, 375-390.
  • Kangas, Anita & Hirvonen, Johanna (2001), Kulttuuriprojekti. EU:n rakennerahastot, alueet ja kulttuuri. Opetusministeriön EU-rakennerahastot -julkaisu 4.

 

Pro gradut:

 • Neulaniemi, Miika (2010), Mielikuvia ja kokemuksia Turun kaupunkitiloista Olohuone 306,4km2 kaupunkitaidetapahtumassa. Ympäristöestetiikan ja humanistisen maantieteen tulkintoja turkulaisista kaupunkitiloista uuden julkisen taiteen kontekstissa.
 • Sohlo, Pirjo (2010), Kulttuurin paikka oululais-innovatiivisessa kaupunkibrändäyksessä - diskurssiteoreettinen analyysi Oulun kaupunkisuunnitteluun vaikuttavista strategioista.

 • Kaartinen, Martti (2008), Venetsian biennaali kuvataiteen kansainvälisen kentän portinvartijana ja Suomen osallistumisen problematiikka.
 • Boman, Laura (2007), Music Export Finland ry. suomalaisen musiikin kansainvälisenä viejänä: stakeholderit vientiprojekteissa 2003-2006.
 • Ruokolainen, Vilja (2007), Intressit, into ja institutionalisoituminen: toimintojen vakiintuminen ja muutos Äänekoski Jazz ry:ssä.
 • Seirala, Viivi (2007), Laitosteatterit julkisen sektorin muutoksessa: Jyväskylän kaupunginteatteri ja Theater aan het Vrijthof
 • Kumpulainen, Kaisu (2006), Taide- ja taiteilijapoliittinen ohjelma: poliittinen ohjelma taiteen ja taiteilijoiden aseman edistämiseksi.
 • Lachka, Miroslava (2006), Towards City of Culture - Helsinki 2000.
 • Mutke, Lisa (2005), Cultural Networks and Democratic Legitimacy in the European Union.
 • Aarniokoski-Joenpolvi, Riitta (2003), Vapaapalokunnasta asiantuntijuuteen - kunnallisen kulttuurityön muutoksista 1990-luvulla.
 • Rennen, Ward (2002), City-Marketing in the Era of Globalisation: The Case of Helsinki European City of Culture.
 • Teräväinen, Katja (2002), Europeanisoituva kulttuuripolitiikka:  kansallisin keinoin kohti eurooppalaisia haasteita.
 • Hokka, Janna (1999), Kuntahallinnon uudelleenorganisointia Suomessa - kuinka käy kulttuuritoimelle?
 • Kupari, Eeva-Riitta (1998), Suomalaisen 90-luvun kulttuuripolitiikan tulkintarepertuaarit.