10.12.2015

Toimintakokeilut

KUULTO-hankkeen kautta haettiin kuntien kulttuuripalveluja tukevia toimintapoja. Päätavoitteena oli tehdä kulttuurista ja taiteesta saavutettavampaa.

Hankkeen ideahakuun saattoivat osallistua kuntien kulttuuritoimen edustajat, yhdistykset, kulttuurilaitokset tai yrittäjät. Ideoita tuli alkuvaiheeseen 188, joista asiantuntijaryhmä ja hankkeen toimijat valitsivat jatkokehitysvaiheeseen 32 projektia, jotka saivat osallistua varsinaiseen hakuun. Kesällä 2012 aloitti 22 toimintakokeilua.

Linkki:

Hyviä käytäntöjä ja toimijoiden kokemuksia -sivut

Kollaasi1b.jpg