10.12.2015

Hyviä käytäntöjä ja toimijoiden kokemuksia

KUULTO-toimintakokeilu tuotti runsaasti tietoa siitä, miten kulttuuritoiminnot saadaan lähelle kuntien asukkaita, miten lisätään heidän mahdollisuuksiaan osallistua toimintoihin ja miten heitä voidaan innostaa ja aktivoida osallistumaan. Yli puolet kokeiluista jatkoi / vakiinnutti toimintaansa KUULTO-hankerahoituksen päätyttyä. Allaolevien linkkien kautta pääset sivuille, joilla nämä toimijat esittelevät toimintakokeilujaan ja niiden (kerrannais)vaikutuksia.