25.09.2015

KUULTO-avustuksen hakeminen

Paluu

OHJEITA KUULTO-HAKEMUKSEN TEKOON

Kuulto-avustusta voi hakea ideansa toteuttamiseen kaikki ne tahot (32), jotka on valittu Kuulto-ideahaun hakijoiden joukosta jatkokehittelyvaiheeseen.

Hakuaika on 5.30.4.2012 klo 16 asti.

Hakemukset lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen: kuulto-projekti(at)jyu.fi.  Lähetä täytetty hakemuslomake ja liitteet pdf-muodossa. Skannaa hakemuslomake allekirjoituksen jälkeen pdf:ksi.

Kaikkien myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden tahojen kanssa tehdään sopimus (Jyväskylän yliopiston ja avustuksen saajan kesken).

Hakemuslomakkeessa viitataan raportointiin ja dokumentointiin. Tämä tarkoittaa sitä, että kunkin myönteisen rahoituspäätöksen saaneen kanssa sovitaan siitä, miten he dokumentoivat ja raportoivat toimintaansa.  Kullekin idealle pyritään valitsemaan paras dokumentoinnin tapa. Loppuraportti selvityksineen on kaikille samanlainen.

Kuulto-projektin asiantuntijaryhmä käsittelee hakemukset ja valitsee rahoitettavat projektit. Asiantuntijaryhmä käyttää samoja kriteerejä, mitä se käytti ideahakuvaiheessa. Myöntöpäätökset tekee Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Päätökset ja niistä tiedottaminen pyritään tekemään toukokuun aikana.

Hakemuksen liitteet:

1. Suunnitelma

-  Avaa meille mitä, miksi, kenelle, miten ja keiden kanssa. Mitä on jo tehty ja miten ongelmia /haasteita ratkotaan matkan varrella.

-   Kerro myös aikataulusta.

2. Talousarvio

-   Menot eriteltynä (palkka- ja sivukulut, palkkiot tai ostopalvelut (mitä) tarvikkeet, tilat, matkat, tarjoilu, jne.) – hyvä olisi että talousarviosta jo näkee mitä ollaan tekemässä ja miten.

-  Mitä mahdollisia tuloja projektissa on.

-  Omarahoitusosuuden määrä, sen koostumus (esim. x määrä rahaa, x määrä omia palkkoja…) ja sitouminen rahoitukseen (jos omarahoitusosuutta tulee muilta tahoilta niin ovatko ne sitoutuneet siihen: sovittu vai vielä avoin).

3. Yhteistyökumppanit, yhteystietoineen

-  Yhteistyökumppanin nimi (kunta, yhdistys, ...), yhteyshenkilön nimi, nimike

-  Puhelinnumero, sähköpostiosoite

 

Kuulto-avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia.

Laita viestiä, jos tästä ei löytynyt vastauksia kaikkiin kysymyksiisi. Voin samalla lisätä kysymyksen vastauksineen muidenkin nähtäväksi!