05.06.2017

KUULTO-toimintakokeilun ensimmäinen vaihe oli ideahaku vuodenvaihteessa 2011–2017

Paluu

 

IDEAHAULLA KOHTI TOIMINTAKOKEILUJA

Haluatko kehittää kuntasi, seutusi tai alueesi kulttuuripalveluita, parantaa niiden saavutettavuutta, saatavuutta ja lisätä yhteistyötä? Jos tahdot, ideahaku on tarkoitettu sinulle. Voit edustaa kunnan kulttuuritointa, yhdistystä, kulttuurilaitosta, olla yrittäjä tai kulttuurintekijöiden yhteistyökumppani.

Jos mielessäsi on idea siitä, miten nykytilannetta voisi parantaa yhteistyössä kunnallisen kulttuuritoimen kanssa ja tarvitset käynnistämiseen resursseja, lähetä ideasi meille. Emme etsi tähdenlentoja vaan uusia, kestäviä yhteistyömuotoja ja toimintatapoja, joista voisi olla iloa tulevaisuudessa myös muille.

Ideahaun painopiste on kunnissa, jotka käyttävät yleiseen kulttuuritoimeen 0-15 euroa asukasta kohti.

Ideahausta usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia

TOIMI NÄIN

Laita ideasi paperille yhdessä yhteistyökumppaneittesi kanssa.  Ideahakuvaiheessa  ette tarvitse vielä valmista hanke- ja rahoitussuunnitelmaa. Tärkeintä on tuoda esille, se mitä ongelmia haluatte ratkaista, mitä haluatte kehittää ja miten, sillä haemme hyviä, tavoitteellisia kehittämisajatuksia.

Ideapaperin (max. yksi A4) tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • hakija
  • selostus hankeideasta (mihin haetaan ratkaisua, mitä tehdään, keiden kanssa ja mikä on päämääränä)
  • arvio siitä, miten toiminta voisi jatkua kokeiluvaiheen jälkeen
  • arvio kustannuksista, omarahoitusosuus (voi olla myös laskennallinen)
  • liitteeksi lista yhteistyökumppaneista yhteystietoineen

Lähetä ideasi meille 27.1.2012 mennessä mieluiten sähköpostitse anna.vilkuna(at)jyu.fi tai postitse (Kuulto/ Anna Vilkuna, Ylistönmäentie 33, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto)

SEURAAVA VAIHE

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishankkeen asiantuntijaryhmä valitsee helmikuussa 2012 hakijoiden joukosta jatkokehittelyyn noin 20 hanketta, jotka voivat hakea Kuulto-projektin kautta keväällä 2012 harkinnanvaraista avustusta (yhteensä max. 300 000€) kokeilutoimintaan.

Valinnassa otetaan huomioon mm. toteuttamiskelpoisuus, asukkaiden vaikutusmahdollisuudet, yhteistyötahot, toiminnan jatkuvuus ja erityisesti se, miten idea lisää kulttuurin saavutettavuutta ja saatavuutta. Arviointiperusteet löytyvät hankkeen sivuilta.

Valinnan jälkeen hankkeen koordinaattori käy yhdessä valittujen kanssa hankeideoita.  Hankeideoiden jalostusvaiheeseen olisi hyvä ottaa mukaan yhteistyökumppaneita ja antaa asukkaille mahdollisuus vaikuttaa asioihin.

Hankkeen tammikuisessa Vauhtia kulttuurin! -seminaarissa (12.1.2012, Helsinki) keskustellaan kuntien kulttuuritoiminnan nykytilasta, tuodaan julki kekseliäitä ratkaisuja ja katsotaan kohti tulevaa sekä annetaan tilaa ideahakua ja hanketta koskeville kysymyksille ja vastauksille.