10.12.2015

Kulttuuribussi, Ähtäri


Ulla Akonniemi

Kulttuuritoimenjohtaja
Ähtärin kaupunki
Ostolantie 17, 63700 Ähtäri
p. 050 54 42 537
ulla.akonniemi(a)ahtari.fi


      
Eija_Kuoppa-aho_Ähtari.jpg

Yhteyshenkilö:
Eija Kuoppa-aho
Sivistystoimenjohtaja
Ähtärin kaupunki
Ostolantie 17, 63700 Ähtäri
p. 040 57 26 279

eija.kuoppa-aho(a)ahtari.fi

Ähtärissä KUULTO-hankkeen tavoitteena oli haja-asutusalueilla asuvien ihmisten kulttuuripalveluiden monipuolistaminen ja saatavuuden parantaminen. Toisaalta myös palveluiden tarjoajien yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen. Kulttuuripalveluja on viety kirjastoauton mukana yhdeksään eri kohteeseen ympäri kaupungin kyliä ja taajamia. Jokaisessa kohteessa on käyty kerran kuukaudessa.

Paikallinen monialaisuus näkyy kulttuurisisällöissä

Ohjelma on rakennettu monipuoliseksi eri aiheiden ympärille. Tärkeää on ollut, että asiakkailta on kysytty heidän toiveitaan ja mielipiteitään aihealueista ja sisällöistä, joita on pyritty mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan. 

On ollut mieluisaa huomata, että omassa pienessä kaupungissa on niin paljon osaamista ja ammattitaitoa, että melkein kaikkiin teemoihin on saatu esiintyjät ja asiantuntijat omalta paikkakunnalta, joka on omalta osaltaan myös vahvistanut paikkakunnan kulttuuritoimintaa ja tuonut esiintymismahdollisuuksia mm. nuorille taiteilijoille.

Hankkeen yksi tarkoitus on myös aktivoida kuntalaisia osallistumaan, sekä tehostaa vuorovaikutusta ja sosiaalista kanssakäymistä. Tähän tarkoitukseen otettiin käyttöön kulttuurikortti järjestelmä, jonka avulla kannustetaan ja ”palkitaan” aktiivisia osallistujia mm. lahjakortein ja pääsylipuin. Haasteena on ollut kulttuurikortti laitteet, joiden toimivuus ei aina ole ollut taattu. Tästä huolimatta kulttuurikorttia on suunnitelmissa kehittää edelleen myös viestintävälineenä.

Kuultohanke on Ähtärissä saavuttanut ne tavoitteet, jotka sille jo suunnitteluvaiheessa asetettiin.

Toiminnan vakiintuessa on esiin tullut uusia ideoita sisällöllisen toiminnan kehittämiseksi entistä monipuolisemmaksi kaikkia kuntalaisia palvelevaksi monipalvelu kulttuuribussiksi.

Kulttuuribussin toiminnasta ja kehittämisestä pääsääntöisesti vastaa Ähtärin kaupungin kirjasto- ja kulttuuritoimi.

Linkit:

Kirjastoautosta monipalveluautoksi - kulttuurikumppanuus kehittyy Ähtärissä (tiedote)

Ohjattuja luontoretkiä perheille ja lisää konsertteja (Ähtärinjärven Uutisnuotta, 5. 12. 2012)

Kirjastoauto vei runon taikaa - Ähtärissä kirjastokortti on samalla kulttuurikortti

Kulttuurikortille lisää käyttökohteita Ähtärissä (Ähtärinjärven Uutisnuotta 29. 5. 2013)

Äänikirjat teemana kulttuuribussissa

Ähtärin kirjastoautossa vietetään antoisaa kulttuurikevättä