10.12.2015

Kulttuuria yhteisvoimin -projekti, Forssa

Forssa_Maarit.jpg

Lisätietoja projekteista:
Maarit Järveläinen,
kirjastotoimenjohtaja,
Forssan kaupunki
p. 050 56 40 025

maarit.jarvelainen(a)forssa.fi

Forssa_Noora3.jpg

Lisätietoja kulttuuriluotaimista:
Noora Oluikpe
p. 040 4829 186

noora.oluikpe(a)gmail.com

Forssan kaupungin Kulttuuria yhteisvoimin -projekti (1.6.2012–31.7.2013) oli yksi KUULTO-hankkeen 22 toiminnallisesta kokeilusta. Projektin tavoitteena oli kehittää Wahren-keskuksen keväällä 2013 järjestämien Kehräämön perhelauantai -tapahtumien sisältöä yhteistyössä eri kulttuuritoimijoiden kanssa. Osallistuminen KUULTO-toimintakokeiluun polkaisi Forssassa liikkeelle prosessin, jonka lopputuloksena syntyi kuntalaisten osallisuutta tukeva ohjelma ja forssalaisen kulttuuritoiminnan perusta.

Alkuun kulttuuriluotaimen avulla

Projekti aloitettiin kesällä 2012 toteuttamalla Forssan seudun lapsiperheille suunnattu Toivekartoitus, jossa pilotoitiin kulttuuriluotaimia kuntalaisten osallisuutta lisäävänä menetelmänä. Toivekartoituksen, siinä käytetyn luotainpaketin suunnittelun, toteutuksen sekä luotainmateriaaleihin perustuvat työpajat toteutti Noora Oluikpe Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitokselta.

Luotainmenetelmään voi tutustua tarkemmin Kulttuuriluotaimet-julkaisun avulla, joka perustuu Oluikpen samannimiseen kandidaatintutkielmaan.

Toivekartoituksen perheluotainten palauttamaa materiaalia käytettiin onnistuneesti rikastuttamaan Kehräämön perhelauantaiden sisältöä, mutta sen lisäksi järjestettiin mm.

Uusi työkalu: Kulttuuriavain

Kulttuuria yhteisvoimin -projektin vielä jatkuessa Wahren-keskuksessa alettiinkin Kulttuuriavain-projektin (15.12.2012–31.12.2014) kautta kehittää Forssan kaupungin kasvatus- ja vapaa-aikatoimialalle uudenlaista työkalua (jatkossa Kulttuuriavain), jonka avulla em. kokemuksellista tietoa voitaisiin siirtää kunnan päätöksentekoa ohjaaviin strategioihin. Tavoitteena oli myös vakiinnuttaa kuntalaisten osallisuutta lisäävän toiminnan rooli kaupungin kulttuuripalveluiden toteuttamisessa.

Keväällä 2013 Wahren-keskuksen palveluyksiköille suunniteltiin ja valmistettiin toiminnallinen Haaveita ja huolia -niminen työyhteisöluotain. Työyksiköille järjestetyissä työpajoissa tutustuttiin yhteisesti keskustellen palautuneeseen luotainmateriaaliin. Näin saatiin jaettua myös luotainmenetelmäosaamista Wahren-keskuksen henkilöstölle.

Työpajojen seurauksena Kulttuuriavain alkoi hahmottua työkaluna ja sai käytännössä muotonsa työpajatyöskentelynä, jota jatkettiin kesällä 2013 palaamalla Kulttuuria yhteisvoimin -projektin perheluotainten palauttamaan musiikkiin liittyvään materiaaliin. Samaan aikaan suunniteltiin myös uutta pienimuotoisempaa postikorttiluotainta, jolla oli tarkoitus kartoittaa kuntalaisten näkemyksiä ja toiveita forssalaisesta kulttuurista. Valmiit postikorttiluotaimet jaettiin Forssan kauppatorilla neljänä elokuun lauantaina. Niitä palautui 178. Postikorttiluotainten tietosisältöön paneuduttiin työpajassa. Luotainmateriaalin tietosisältö teemoitettiin ja siirrettiin Forssan kaupungin päivitetyn strategian mukaiseen kulttuuriohjelmaan sen toiminnallisiksi tavoitteiksi.

Kevään ja kesän 2014 aikana toteutettiin vielä senioreille suunnattu päiväkirjatyyppinen luotain Louna-kirjastojen senioripalveluita kehittävän projektin käyttöön. Palautunutta luotainmateriaalia käsiteltiin kahdessa Louna-kirjastojen johtajille järjestetyssä työpajassa. Näin luotainmenetelmäosaamista jaettiin myös seudullisesti sekä saatiin arvokasta kokemusta luotainten toiminnasta ikäihmisten keskuudessa.

Julkaisu luotaintyöskentelystä

Wahren-keskuksessa kahdessa projektissa kolmen vuoden aikana syntyneen luotaintyöskentelyn erilaiset kokemukset kirjattiin vuonna 2015 julkaistuun Kulttuuriavain-julkaisuun. Julkaisu sisältää myös kulttuuriluotaimin kerättyjä materiaaleja ja työpajatyöskentelyn tuloksia. Julkaisu kuvaa myös prosessia, miten luotaimilla saatua kokemusperäistä tietoa on käytännössä siirretty osaksi kaupunkistrategiaa kulttuuripalvelujen näkökulmasta. Kulttuuriavain-julkaisu toimii myös työkirjana, jonka avulla Kulttuuriavain-työskentelyä voidaan jatkaa ja kehittää.

Osallistuminen KUULTO-toimintakokeiluun polkaisi Forssassa liikkeelle prosessin, jonka aikana rikastettiin Kehräämön perhelauantaiden tapahtumasisältöjä, mutta jonka lopputuloksena syntyi kuntalaisten osallisuutta tukeva ohjelma ja forssalaisen kulttuuritoiminnan perusta, jossa ei ainoastaan oteta kantaa kuntalaisten osallisuuteen, vaan kuntalaiset ovat myös kirjoittaneet osia ohjelmasta ja sen perusteista sekä antaneet kuvallista sisältöä käytettäväksi ja julkaistavaksi avoimella CC-lisenssillä.

Linkit:

Perhelauantai-tapahtumien (2013) ohjelmatiedotteet:

Tammikuu (musiikin pajoja)

Helmikuu (nukketeatteripaja)

Maaliskuu (Kardemumman yö)

Huhtikuu (Taidetta Kaikille)

Toukokuu (Ipanapäivä)

Forssan Lehti: Lyhtytalkoilla kaamoksen kimppuun