10.12.2015

“Kohtaamisia Kainuussa”, KUULTO-hanke Kainuussa

Lyytikäinen Lasse_Kainuu.JPG

Lasse Lyytikäinen, TaM
Culture Finland / Kainuun aluekoordinaattori
Puheenjohtaja
Elias Lönnrot -seura ry
Ilmari Kianto -seura ry
p. 040 84 94 569
lasse.lyytikainen(a)ulapland.fi

Kainuu_routacompany.jpg

Maria Tolonen
Tuottaja
Routa Company
p. 044 05 56 977
maria(a)routacompany.fi

Generaattori-yhteisön jäsenet Routa-ryhmä, Kajaanin Harrastajateatteri ja Kulttuuriosuuskunta G-voima kokoontuivat yhteen Kainuun syrjäkylien ihmisten kanssa tanssi‐, teatteri-, sana-, musiikki- ja elokuvataiteen keinoin.

Kyseessä oli tutkimus, jonka lähtökohtana on mennä syrjään, sinne, minne kukaan ei tänä päivänä mene, kohdata siellä elävät ihmiset ja asettua taiteen ja kulttuurin äärelle heidän kanssaan. Tähtäimessä oli selvittää, mitä uutta yhteen tuleminen synnyttää, dokumentoida se elokuvaksi ja juurruttaa kohtaamiset osaksi syrjän arkea.

Hanke toteutettiin 1. 9. 2012 – 31. 5. 2013 yhdessä Kainuun Kulttuuri-infon ja Elias Lönnrot -seuran kanssa.


Teemoina käsiteltiin mm. kansanperinteen siirtämistä, luontosuhdetta ja ystävyyttä. Tutkimme, mitä syntyy lasten, vanhusten ja taiteen kohtaamisesta: Millaisia uusia suhteita ja syrjäkylien arkielämää vahvistavia tekijöitä löytyy.

Alla esitellään Vaalassa 7. 6. 2014 pidetyssä Kainuun kulttuurifoorumissa kuultuja, kesään 2013 mennessä tehtyjä toimenpiteitä.

Kartoituksista kohtaamisiin

Kartoituista oli tehty aikaisemminkin, mutta ensimmäinen tavoite oli toiminnan kartoittaminen. Tähän ei kuitenkaan jääty, vaan kokeilun toimijoina toteuttajaosapuolet, taiteilijat ja kulttuurituottajat tuottivat monia käytäntöjä kulttuuritoiminnan alueellisten esteiden poistamiseen.  
 
Ammattitaiteilijat menivät kyliin aktiivisiin ryhmiin ja perustivat työpajoja. Kokemustietoa tuli myös siitä, miten toimintaryhmän koulutus ja ammattiohjaajan tuleminen yhden kylän harrastajateatteriin aktivoi myös naapurikylän sammunutta teatteriharrastusta.

Näissä kohtaamisissa jätettiin taitopääomaa kuntiin/kyliin. Toimintakokeilun aikana taiteilijaryhmät pohtivat työnsä merkitystä ja sitä, miten he voisivat kehittää toteutetusta toimintakokeilusta tuotekonseptin. Alkuun ajatus mennä syrjäkylille ja etsimään niitä, jotka eivät vielä ole toiminnassa mukana, tuntui vaikealta. Työpajat raportoitiin ja valokuvattiin päiväkirjoihin. Valmiista projektista laadittiin dokumenttielokuva, johon on kuvattu kaikki työpajat. Kaikkiin kuntiin ja työpajoihin lähetettiin dokumenttielokuvasta kopio. Päiväkoteihin tehtiin työkalupakkeja hoitajille dokumentiksi ja muistutukseksi, että mitä työpajoissa on tehty.

Onnistunut toimintamuoto – hahmoteatteri

Kehittämisen ja tuen tarvetta edelleen

KUULTO-toiminnalla oli vaikutusta siihenkin, että pienillä paikkakunnilla alettiin antaa arvon omalle tekemiselle. Kulttuurimatkailu ei ole yleisesti ottaen ole ollut kehittynyttä, koska omaa kulttuuria ei aina arvosteta. Toiveena on ollut, että paikallista kulttuuria tulisi myös kaupalliseen tarjontaan.
 
Arviointitilaisuudessa pohdittiin myös sitä, voisiko valtio helpottaa kaukana keskuksista olevien kuntien toimintamahdollisuuksia aloittamalla uudelleen taidelaitosten ja taidekeskusten alueellisen toiminnan tukemisen. Myös taiteilijoiden nykyistä parempi työllistyminen alueellisissa toiminnoissa maakunnan eri kunnissa oli keskustelussa toiveena ja keinoja siihen pohdittiin.

Kulttuuri- ja taidelaitosten alueille eli oman toimipaikan ulkopuolelle suuntautunut toiminta tiedettiin tai ainakin tulkittiin päättyneen silloin, kun alueelliseen toimintaan varattuja määrärahoja ei voinut enää hakea ministeriöstä. Kainuuta lukuun ottamatta arviointikeskusteluissa ei juuri pohdittu tämän avustusmuodon käyttöönottoa uudelleen, vaikka se olisi varsin keskeistä pyrittäessä alueellisesti tasapainoiseen taiteellisten elämysten mahdollistumiseen kuntien asukkaille.

Linkit:

Työpajapäiväkirja, Kainuun KUULTO

Tarkempi kuvaus Kainuun KUULTO-hankkeen toteutuksesta ja tuloksista (Elias Lönnrot -seura ry.)