10.12.2015

Kotiseutuni Kangasala – eväsretki kulttuuriin, Kangasala

Pirjo_Saloranta.jpgPirjo Saloranta,
projektikoordinaattori
"Kotiseutuni Kangasala – eväsretki kulttuuriin" -KUULTO-hanke
Rekola-koto, Kangasalan kunta
p. 050 41 00 963, 040 13 36 772, 041 54 86 058
pirjo.saloranta(a)kangasala.fi

Kangasalan toimintakokeilussa menetelmällisesti ajatuksena oli järjestää kulttuurikohtaamisia ja -tapahtumia, joiden pohjalta syntyy kangasalalaista kulttuuria käsittelevää materiaalia, tarinoita. Kuntana Kangasala on kasvava muuttovoittokunta, joka on kokenut kuntaliitoksia. Tämä tuo haasteita paikallisen identiteetin muodostumiseen ja ihmisten kohtaamisiin paikallisissa tilanteissa. Toimintakokeilussa haluttiin vahvistaa, levittää ja kehittää paikallista kulttuuria ja historiaa.

Toiminnan erityisiksi kohderyhmiksi valittiin lapset ja ikäihmiset, joiden välistä vuorovaikutusta, yhteisöllisyyden kokemista ja sukupolvien kohtaamista haluttiin vahvistaa. Hankekauden aikana pääosa toiminnasta keskittyi päiväkoteihin ja päiväkeskuksiin kunnan eri puolilla.

Toimintakokeilu tarjosi mahdollisuuden yhteisöllisyyden kokemiseen, sukupolvien kohtaamiseen, itsetunnon tukemiseen sekä tiedon ja kulttuurin siirtoon. Kokeilussa oli kunnan kulttuuripalveluiden lisäksi mukana vanhustyö ja varhaiskasvatus, Kangasala-Opisto ja paikalliset kulttuuriyhdistykset, joihin yhteistyölinkkinä toimii kulttuurityöryhmä.

Kulttuuripalvelujen yhteistyötä vahvistamaan

Hanketta koordinoimaan palkattiin projektityöntekijä, joka kokosi ohjausryhmän, johon kuului projektikoordinaattorin lisäksi varhaiskasvatuksen suunnittelija, Valkeakoski-opiston Kangasalan osaston johtaja ja kulttuurijohtaja. Koska Kangasalla on erittäin aktiivinen ja kulttuuritarjontaa tuottava yhdistyskenttä, toimintakokeilussa tavoitteena oli vahvistaa kunnan kulttuuripalvelujen yhteistyötä sen kanssa.  Yhtenä toimenpiteenä oli osallistuminen jo neljättä kertaa järjestettävään kulttuuritori-tapahtumaan. Tapahtuman takana on kulttuurityöryhmä ja se on elin yhdistyksiin päin: säännöllisesti kokoonnutaan ja keskustellaan ajankohtaisista kulttuuriasioista ja yhdistykset ovat mukana kulttuuritorin järjestelyissä. Kulttuuritori on yhdistysten areena, jossa he pääsevät esittelemään aikaansaannoksiaan ja pitämään työpajoja. Lisäksi on kerran vuodessa järjestettävä kulttuurifoorumi, jossa on aina jokin ajankohtainen teema.

Tarinankerronnan monet muodot

Sukupolvien välistä vuorovaikutusta pyrittiin edistämään tarinankerronnalla, mikä oli keskeisin sovellettu menetelmä toimintakokeilun aikana. Tarinankerronta oli mukana läpi koko hankkeen. Sitä tuki sadutus-, taide-, varjoteatteri-, luova muistelutyötoiminta ja muistorasia-työskentely, joihin liittyi myös koulutus henkilökunnalle. Vanhusten ja lasten yhteistapaamisia yhteisten teemojen ympärille järjestettiin kuukausittain. Kaikkiaan hanke sisälsi 44 tapahtumaa ja tarinapankkiin kertyi 108 dokumentoitua tarinaa ikäihmisiltä. Hankkeen aikana oli kolme näyttelyä hankkeen tuotoksista, joista viimeinen kokosi yhteen 10 kuukautta kestäneen toiminnan. Huippuhetkiä koettiin, kun lapset esittivät varjoteatteria ikäihmisten tarinoista ikäihmisille. Varjoteatteritoiminnasta tehtiin myös DVD-tallenne, jonka saivat kaikki toimintaan osallistuneet.

Kangasalan toimintakokeilu toi myös erittäin konkreettisella tavalla esiin sen, että kulttuuri- ja taidetoiminnan tuominen hoiva- ja hoitolaitoksiin ei ole yksinkertainen asia. Samoissa rakennuksissa toimivien työntekijöiden yhteistyö on kuitenkin ollut mutkatonta ja sujuvaa. Työntekijöiden yhteistapaamiset (varhaiskasvatus ja vanhustyö) olivat tärkeitä.

Ylisukupolvisia kohtaamisia

Muistorasia-työskentely oli sukupolvia yhdistävää kulttuuri- ja senioritoimintaa. Läheisten päiväkotien lapset tulivat seuraamaan muistorasiatyöskentelyä ikäihmisten päiväkeskuksiin. Siellä entisajan ammatit kohtasivat tämän päivän lasten toiveammatit. Muistorasian kautta on opittu tosi paljon asiakkaista ja asiakkaat ovat oppineet toisistaan. Ikäihmisten lisäksi ohjaajat innostuivat asiasta ja haalivat muistorasioiksi laatikoita (esim. kenkälaatikoita) ja sisältömateriaaleja vapaa-aikanaan. Myös ikäihmisten omaiset osallistuivat materiaalien hankintaan ja etsivät esineitä ja valokuvia mm. kotivinteiltään. Kulttuuriperinteen jakamisen näkökulma korostui, ja ylisukupolvien tapahtuva kohtaaminen toimi myös lapsia osallistavana vastavuoroisena tapahtumana.

Muistorasia konkretisoi lapsille ikäihmisen elettyä elämää ja herätti ajatuksia ja kysymyksiä. Toimintakokeilun organisatoriset johtopäätökset muistuttavat Liikasen (2002) aikoinaan saamia tuloksia. Esimiesten sitouttaminen olisi tärkeää, samoin laitosten henkilökunnan oma kiinnostus halu tehdä ja toimia.  Meillä sosiaali-terveysjohtaja oli heti mielellään mukana. On alettu ymmärtää hallintoalojen välistä yhteistyötä ja sitä, että ehdottomasti pitäisi lisätä kulttuurisen työn tärkeyttä sosiaalipuolella. On paljolti kiinni keskeisten viranhaltijoiden asenteista, millaista esimerkkiä he näyttävät työntekijöilleen. Tämän hankkeen toiminta otetaan mukaan seuraavaan kulttuuriohjelmaan. Esikoulun opettaja ja sosiaalipuolen päivätoimintaohjaajat ovat aloittaneet yhteistyön ja toiminta jatkuu jollain tavalla.

Jatkuvuus kohtaa innovaatiot

Kunnan talouden tasapainottamisohjelma on käynnistynyt ja hankalan taloudellisen tilanteen vuoksi lisäresursseja (henkilöstöresursseja tai määrärahaa) ei KUULTO-hankkeen tyyppisen toimintaan tällä hetkellä ole mitenkään mahdollista saada. Toiminta jatkuu nykyisin voimavaroin yhden päiväkeskuksen ja päiväkodin välillä. Muissa kohteissa vastaavaan yhteistoimintaan ei pystytä panostamaan. Ei ole aikaa ja eikä resursseja. 

Kangasalla ryhdyttiin tekemään uutta hankehakemusta, jonka teemoihin ei kuitenkaan voinut kirjoittaa toiminnan jatkamista saman kohderyhmän kanssa, koska se ei olisi ollut hankeohjeistusten mukaan mahdollista. Hanke tuli kohdistaa eri kohderyhmään ja toteuttaa aivan uudella ja innovatiivisella tavalla.  Toimintojen osalta aikaisempien kohderyhmien tilanne palasi suurimman osan kohdalla aikaan ennen toimintakokeilua.

Linkit:

Kangasalan kunnan KUULTO-hankkeen sivut

Kotiseutuni Kangasala – eväsretki kulttuuriin -blogi

Hankkeen päätteeksi tuotettiin Tarinapankki, joka koostuu hankkeessa kerätyistä tarinoista ja toteutetusta toiminnasta (www.kotiseutunikangasala.fi).

Kotiseutuni Kangasala -esittelydiat

Pirjo Salorannan kirjoitus Kangasalan KUULTO-hankkeesta Kangastus -lehdessä

Ikäihmiset maalaavat iloja ja suruja kuviksi (Sydän-Hämeen Lehti, 2. tammikuuta 2013)

Tarinat siltana kulttuuriseen sukupolvityöhön (Sydän-Hämeen Lehti, 24. toukokuuta 2013)