10.12.2015

Kokemuksia KUULTO-hankkeesta, Kannonkoski

Anne Tuliranta_Kannonkoski.jpg 

Anne Tuliranta-Koitela
Kasvatusohjaaja
Kannonkosken kunta
Kannonkosken koulu (2. krs)
Opintie 2A, 43300 Kannonkoski

p. 044 45 96 151
anne.tuliranta-koitela@kannonkoski.fi

Kannonkosken kunnan kokemukset hankkeesta olivat hyviä ja erilaisia taide- ja kulttuurimuotoja saatiin lähelle kuntalaisia. Järjestöyhteistyö Kannonkosken–Kivijärven 4H-yhdistyksen kanssa jatkuu lähinnä nuorisotoimen tehtävissä, joihin kytketään myös kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa mahdollisuuksien mukaan. Yhdistyksellä on tällä hetkellä määräaikainen, osa-aikainen ohjaaja. Monet hankkeen aikana toteutetuista tapahtumista jatkuvat esim. Lasten Parlamentin tai nuorisotoimen ja eri järjestöjen yhteistyönä.

Kulttuuritoimen keskeisimpänä tehtävänä on mahdollistaa eri-ikäisten kuntalaisten mahdollisimman monipuolinen kulttuuritoiminta järjestämällä ja organisoimalla erilaisia tilaisuuksia yhteistyössä kolmannen sektorin, eri hallintokuntien ja seudullisesti naapurikuntien kanssa. Taloudelliset resurssit ovat rajalliset ja erilaisia hankkeita hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Kirjastotoimen johtaja on vastannut kulttuuripalveluista; toukokuun 2015 alusta kulttuuritoimen tehtävät ovat kuuluneet kasvatusohjaajan toimenkuvaan. Kulttuuritoimen osuus toimenkuvasta on 15 %.

Esimerkkinä mainittakoon käynnissä oleva kuvataiteen aluetaiteilijahanke, jonka toiminta on Karstulan, Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven yhteistä. Hankkeen kokemukset ovat hyviä ja jatkorahoituksia selvitellään. Kivijärven kunnan kanssa tehdään vuosittain yhteinen teatteriretki.

Tapahtumatoiminnassa pyritään huomioimaan eri-ikäiset kuntalaiset ja viimeisimmän kuntalaiskyselyn tuloksia hyödynnetään toimintaa suunniteltaessa. Kulttuuritoimintaa pyritään integroimaan koulun ja varhaiskasvatuksen sisälle niin paljon kuin mahdollista, jotta lasten ja nuorten tasavertainen mahdollisuus osallistua toteutuu. Koulun ja vapaa-aikatoimen kerho- ja tapahtumatoiminta sisältää paljon kulttuuritoimen osa-alueisiin liittyviä esim. kuvataiteita. Perinteisiä, hyviksi havaittuja tapahtumia jatketaan (Antin Soitto, Kannonkoski-päivä, Nevalinnan puurojuhla, Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti/juhla).

Kirjastokino esittää erilaisia elokuvanäytöksiä n. joka toinen viikko, teemakausittain, esim. joulun alla, useamminkin. Kirjastolla sijaitsevassa näyttelytilassa pyritään järjestämään jatkuvana virtana erilaisia näyttelyitä. Kotiseutuarkisto sijaitsee kirjastossa. Museoesineet ovat kesämuseossa Nuottalassa olevassa aitassa. Museo on auki pyynnöstä ja tapahtumien yhteydessä.