10.12.2015

Kulttuuripolku, Lohja

Kalle Ryökäs
Kulttuurituottaja / kulturproducent
Lohjan kaupunki / Lojo stad
Karstuntie / Karstuvägen 4, 06100 Lohja / Lojo
p. 044 36 21 130
kalle.ryokas(a)lohja.fi

Lohjan Kulttuuripolku on mahdollistanut aiemmin tavoittamattomissa olleita yhteistyömuotoja. Etenkin hallintokuntien väliset raja-aidat on saatu madaltumaan ilahduttavasti.

Esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen alalla lasten on mahdollista saada Lohjan kulttuuripolun avulla tuntumaa lohjalaisen kulttuurin kenttään – elämysten ja kokemusten kautta lapsi kasvaa ja oppii aktiiviseksi kulttuurikuntalaiseksi. Toinen keskeinen Kulttuuripolun vaikutuksen kohde on ollut kirjasto.

Hankkeesta selkeyttä ja suunnitelmallisuutta yhteistyöhön

Pääkirjasto ja koulujen, päiväkotien ja kirjaston välinen yhteistyö on ollut aina vilkasta. Kirjaston toimintaan ja palveluihin käyvät tutustumassa myös monet keskusta-alueen ulkopuoliset koulu- ja päiväkotiryhmät. Tämä on mahdollista esim. säännöllisten uimahalli- ja kulttuurivierailukäyntien yhteydessä. Kulttuuripolku-hanke on selkeyttänyt ja "jämäköittänyt" yhteistyötä. Kulttuuripolku on määritellyt ensisijaiset yhteistyöryhmät ja sen kautta yhteistyölle on tullut selkeät sisällöt ja tavoitteet. Kirjastolla on oma paikkansa kaupungin "kulttuuriopetuksessa".

Virkkalan kirjastossa on aiemminkin tehty tiivistä yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Kirjastossa ovat käyneet ja käyvät yhä monet muutkin luokat kuin Kulttuuripolku-ohjelmassa olevat. Nyt kuitenkin seurataan, että kaikki kulttuuripolulla olevat vuosiluokat vierailevat kirjastossa ja lähetetään kutsuja tarvittaessa.

Kulttuuripolun kautta käyvien luokkien käyntien sisältöä on mietitty aiempaa tarkemmin. Eskareille on eskarileikki, kakkosluokille kirjastoaamupäivä. Kirjastossa on huomattu, että muidenkin luokkien kirjastokäyntien sisältöä pitäisi uusia tukemaan uutta opetussuunnitelmaa ja valmistaa opetuspaketit, joita voisi vain päivittää tarpeen mukaan.

Lohjan Kulttuuripolun myötä on varmistunut se, että tietyt luokka-asteet pääsevät varmemmin ohjatun kirjastokäynnin piiriin. Ilman kulttuuripolkua koulu- ja päiväkotiyhteistyö olisi satunnaisempaa, enemmän riippuvaista opettajan omasta aktiivisuudesta.

Kulttuuripolku on tuonut tasapuolisuutta  ja suunnitelmallisuutta lisää kirjaston ja koulujen ja päiväkotien väliseen yhteistyöhön.

Linkki:

Lohjan Kulttuuripolku -sivut