03.06.2015

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuripalvelujen kehittämishanke pohjautuu professori Anita Kankaan ja ministeri Kalevi Kivistön keväällä 2011 laatimaan selvitykseen kuntien kulttuuritoiminnan tuki- ja kehittämispolitiikasta. Alueelliset erot kulttuurin kulutuksessa on todettu Suomessa olevan EU-maiden suurimpia, ja asukkaiden mahdollisuudet osallistua kulttuuritoimintaan ovat toteutuneet eriarvoisesti maan eri osissa.

Hanketta johtaa professori Anita Kangas

Mitä lukujen takana Tilastokeskuksen Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastossa:

  • Yleisen kulttuuritoimen nettokäyttökustannukset (4180 muu kulttuuritoiminta, luokka 4195)
  • Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitusten mukaan yleisen kulttuuritoimen luokkaan kuuluu muu kunnan järjestämä kulttuuritoiminta, jonka tarkoituksena on kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen. Muulla kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan kunnissa järjestettävää kulttuuritoimintaa pois lukien museo- ja näyttelytoiminta, teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta sekä musiikkitoiminta, joiden kustannukset on kirjattu omiin tehtäväluokkiinsa. Yleisen kulttuuritoimen luokkaan kuuluvat myös yleiseen kulttuuritoimeen luettavan henkilöstön palkkauksesta ym. aiheutuvat menot ja tulot sekä kulttuurikeskusten toiminnasta aiheutuvat menot ja tulot. Lisäksi mukaan luetaan kaikki kulttuuritoimen ja muiden hallintokuntien kulttuuritapahtumille sekä kulttuuritoiminnalle myönnetyt avustukset lukuun ottamatta museo- ja näyttelytoiminnan, teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminnan sekä musiikkitoiminnan avustuksia.
    Lähde: Suomen Kuntaliitto: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2006. Suomen Kuntaliitto, 2005.