26.06.2014

Raportti julkaistu 25.6.2014

Osallistumista ja aktivointia. KUULTO-toimintakokeilun matkassa. -raportti on julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarjassa. Julkaisu päättää ensimmäisen vaiheen toimintakokeilujen arvioinnissa. Toimintakokeilujen kehitystä tullaan seuraamaan ja tukemaan vuoden 2015 alusta tehtävillä arviointihaastatteluilla. Kiitos teille kaikille 22 toimintakokeilulle ympäri Suomea!

KUULTO-hanke toi kulttuuripalvelut kuntalaisten lähelle

Kuntien kulttuuripalvelujen kehittämishanke, KUULTO-toimintakokeilun ensimmäisen vaiheen tuloksia kesästä 2012 kevääseen 2013 on arvioitu. KUULTO-toimintakokeilussa kulttuuritoimintaa ja -palveluja vietiin kuntalaisten lähelle. Hanke lisäsi kuntalaisten osallistumista kulttuuripalveluihin. Hankkeen arviointiraportti luovutettiin kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitaselle keskiviikkona.

KUULTO-hankkeen tavoitteena oli kulttuuripalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen sekä kuntalaisten tasa-arvon lisääminen. Mukana oli 44 kuntaa ja 22 kokeilua. Toteuttajina olivat kuntien kulttuuritoimet, yhdistykset ja yritykset.

- KUULTO-hankkeen toimintakokeilut ovat tuottaneet tärkeää tietoa kuntien kulttuuripalveluiden kehittämiseen, nostaneet esiin hyviä käytänteitä, lisänneet hyvinvointia sekä ihmisten osallisuutta ja aktiivisuutta. Hallituksen kuntapolitiikan tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa, sanoi ministeri Pia Viitanen.

Kokeiluissa kulttuuritoimintaa vietiin uusiin paikkoihin, lähelle kuntien asukkaita. Viemällä kulttuuritoimintaa ja -palveluja kyliin, kaupunginosiin, hoito- ja hoivalaitoksiin voitiin lisätä kuntien asukkaiden osallistumista ja osallisuutta. Samalla tavoitettiin myös uusia yleisöjä. Toiminta oli onnistunutta ja toivottua ja siihen sitouduttiin.

Kaikki toimintakokeilut kehittivät ja toteuttivat useita toimenpiteitä tavoitteena kulttuuritoiminnan ja kulttuuripalvelujen saatavuuden lisääminen kuntalaisille. Aktiiviset toimijat saivat paljon aikaan eri puolilla maata. Monessa tapauksessa hallintokuntien, kuntien ja yhdistysten välinen yhteistoiminta vahvistui, samoin kulttuuritoimen asema kunnan sisällä.  Yhdistykset löysivät ammattimaisia malleja kulttuurityöhönsä.

Kokeilu paljasti myös yhteistyön vaikeuksia, jopa haluttomuutta siihen. Kuntalaisten mahdollisuus päästä osallistumaan taide- ja kulttuuritoimintoihin riippuu paljon kuntapäättäjien suhtautumisesta kulttuuriin. Sektorirajojen ylittäminen kunnissa oli edelleen yllättävänkin vaikeaa.-       Kulttuuripalveluiden järjestämismallit ja lähtökohdat palveluiden tuottamiseen ovat kunnissa erilaiset. Kulttuuripalveluiden saatavuus on tärkeää, mutta siinä on edelleen eriarvoisuutta, mikä on tullut esille KUULTO-hankkeessa ja muissa tutkimuksissa. Tämä kehitys on otettava vakavasti, jatkoi ministeri Viitanen.


Hankkeen kautta taiteilijoiden työmenetelmät johtivat onnistuneisiin tuloksiin ja selviin muutoksiin. Vaikutukset näkyisivät ihmisten hyvinvoinnissa, jos kunnilla ja alueilla olisi mahdollisuuksia palkata taiteilijoita vetämään työpajoja, käynnistämään aktivointiprosesseja, opettamaan, esiintymään ja osallistumaan yhteistyöhön sosiaali- ja terveys- sekä opetussektorin kanssa. Taiteen menetelmät mahdollistivat osallistuvan toiminnan.
_ _ _

Kehittämishanke pohjautuu professori Anita Kankaan ja ministeri Kalevi Kivistön keväällä 2011 laatimaan selvitykseen kuntien kulttuuritoiminnan tuki- ja kehittämispolitiikasta. Hankkeen päämääränä oli luoda kestäviä, eri toimijoiden yhdessä kehittämiä palveluiden tuotantotapoja ja -malleja, joita voidaan tulevaisuudessa ottaa käyttöön myös muissa kunnissa ja alueilla.
Toimintakokeilun tutkimus tehtiin Jyväskylän yliopistossa professori Anita Kankaan johdolla.
Osallistumista ja aktivointia. KUULTO-toimintakokeilun matkassa:
Julkaisu on luettavissa OKM:n sivulta

ellei linkki toimi, niin voit kopioida osoitekenttään tämän osoitteen: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2014/Osallistumista_ja_aktivointia.html?lang=fiLisätietoa:
kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh.02953 30144
professori Anita Kangas, Jyväskylän yliopisto, puh. 050 345 4045.