05.06.2017

KUULTO-julkaisut

KUULTO-hankkeessa on julkaistu vuosittain analyyseja, arviointeja ja raportteja.

Tarkemmat kuvaukset julkaisuista löydät vasemman palkin valikon kautta.

Kollaasi5b.jpg

2015 — Koetellut kulttuuritoiminnot; KUULTO-toimintatutkimuksen tulokset

Tekijä: Anita Kangas
OKM: Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:21

2015 — Cultural access and activation: Civic participation in local sustainable communities.

Tekijät: Anita Kangas & Sakarias Sokka.
Artikkeli teoksessa: Culture and Sustainability in European Cities: Imagining Europolis (Toim. S. Hristova, M. Šešić, & N. Duxbury), s. 141–153.
Routledge, 2015: Routledge Studies in Culture and Sustainable Development

2014 — Osallistumista ja aktivointia; KUULTO-toimintakokeilun matkassa -julkaisu

Tekijät: Anita Kangas, Olli Jakonen & Sari-Minna Havimäki
OKM: Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:11

2013 Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2013

6. Hyvinvoiva yhteiskunta
6.2. Kuntien kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä kunnan ja ulkopuolisten kulttuuripalvelujen tuottajien välinen yhteistyö, s. 133–146.

Osion arviointikohteena on kuntien kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä kunnan ja ulkopuolisten kulttuuripalvelujen tuottajien välinen yhteistyö. Arviointi koskee kunnan kulttuuritoimintaan kuuluvina yleistä kulttuuritoimintaa sekä taide- ja kulttuurilaitoksia.

2012 Kulttuuri kartalla -raportti

Raportin julkaisivat Opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Kuulto-projektin kanssa. Sen tavoitteena on pyrkiä kartta-aineistojen avulla vastaamaan mm. millaisissa kunnissa kulttuuripalvelut sijaitsevat ja miten ne ovat saavutettavissa alueellisesti. Samaten tarkastellaan miten kulttuurin rahoitus vaihtelee erikokoisissa ja -tyyppisissä kunnissa.

Raportin voi ladata joko kokonaan tai sitten maakuntakohtaisesti.

2012 Peruspalvelujen tila -raportti

Tekijät: Kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunta
VM: Valtiovarainministeriön julkaisuja 12/2012

Peruspalvelujen tila -raportti antaa yleiskuvan peruspalvelujen tilasta päätöksentekijöille hallinnon eri tasoilla.