28.09.2015

KUULTO-julkaisut 2012

Teoksen ovat julkaisseet Opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Kuulto-projektin kanssa. Sen tavoitteena on pyrkiä kartta-aineistojen avulla vastaamaan mm. millaisissa kunnissa kulttuuripalvelut sijaitsevat ja miten ne ovat saavutettavissa alueellisesti. Samaten tarkastellaan miten kulttuurin rahoitus vaihtelee erikokoisissa ja -tyyppisissä kunnissa.

Julkaisussa tarkastellaan maakunnittain valtion tukemista kulttuuripalveluista mm. teattereita, orkestereita ja museoita, valtakunnallisia kulttuuritapahtumia sekä taiteen perusopetuksen pää- ja sivutoimipisteitä, kulttuurialan opetustarjontaa kansalaisopistoissa samoin kuin kulttuuritoimen työntekijöitä.

Raportin tavoitteena on tuottaa tietoa kulttuuripalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sekä luotaessa uudenlaisia kulttuuripalveluiden tuotantomalleja.

Raportin voi ladata joko kokonaan tai sitten maakuntakohtaisesti.