28.09.2015

KUULTO-julkaisut 2012

Tekijät: Kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunta
Julkaisija: Valtiovarainministeriö, 2012 (Valtiovarainministeriön julkaisuja 12/2012, 204 s.)

Peruspalvelujen tila -raportin tarkoituksena on antaa yleiskuva peruspalvelujen tilasta päätöksentekijöille hallinnon eri tasoilla. Raportissa käytetty arviointiaineisto on koottu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja aluehallintovirastoista. Siinä on hyödynnetty Tilastokeskuksen tuottamia kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavaa tilastoaineistoa. Lisäksi raportissa on hyödynnetty hallinnonalojen raportointi- ja ohjausjärjestelmän tuottamaa aineistoa.

 

ISBN:978-952-251-322-9 (nid.); 978-952-251-323-6 (pdf)
Painetun version ISSN 1459-3394