08.10.2015

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

KUULTO, Kuntien kulttuuripalvelujen kehittämishanke pohjautuu professori Anita Kankaan ja ministeri Kalevi Kivistön keväällä 2011 laatimaan selvitykseen kuntien kulttuuritoiminnan tuki- ja kehittämispolitiikasta.

Alueellisten erojen kulttuurin kulutuksessa on todettu olevan Suomessa EU-maiden suurimpia, ja asukkaiden mahdollisuudet osallistua kulttuuritoimintaan ovat toteutuneet eriarvoisesti maan eri osissa. Kuulto-hankkeen aikana toimintaa oli ympäri Suomea; toimintakokeiluja oli yhteensä 22 ja niissä oli mukana 44 kuntaa. Lisäksi yhden toimintakokeilun toteuttaja oli valtakunnallinen organisaatio.

Hanketta johti professori Anita Kangas

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Kollaasi2.jpg

Linkkejä:

KUULTO-hankkeen kotisivut laadittiin hankkeen aikana tiedottamisen ja tiedonhankinnan tueksi. Erityisesti toimintakokeiluista saatujen kokemusten jakamiseksi laadittiin Toimintakokeiluportaali (ks. kohta Toimintakokeilut). Portaalia päivitetään ja se avataan uudelleen vuoden 2015 lopulla. Hankkeen loppuvaiheissa kotisivujen päivityksiä ja viimeistelyjä on tehnyt väitöskirjatutkija Eliza Kraatari (JY).