29.11.2011

Idésökning

Utvecklingsprojektet för den kommunala kulturverksamheten – KUULTO

IDÉSÖKNING den 1.12.2011 - 27.1.2012

Vill du vara med och utveckla kulturtjänsterna inom din egen kommun, region eller ditt eget lokalområde, förbättra tillgång och tillgänglighet till kulturen och öka samarbetet mellan olika aktörer? Om det är det du vill, är idésökning något för dig. Du kan representera kommunens kulturväsende, en förening, en kulturinstitution, du kan vara en entreprenör eller en samarbetspartner till kulturarbetare.

Om du har en idé hur dagens situation kan förbättras i samråd med kulturväsendet i din egen kommun och du behöver resurser för att starta verksamheten skicka då din idé till oss. Vi söker inte några dagsländor utan nya, hållbara samarbets- och verksamhetsformer som också kan vara till glädje för andra i framtiden.

GÖR SÅ HÄR

Skriv ned din idé på papper tillsammans med dina samarbetspartners.  I detta skede behöver ni inte ha en färdig projekt- eller finansieringsplan. Det viktigaste är att ni för fram vilka problem ni vill lösa, vad ni vill utveckla och hur, för vi söker bra, målmedvetna utvecklingsidéer.

Idén på papper (max. ett A4-ark) ska innehålla följande uppgifter:

- den sökande

-  en redogörelse för projektidén (vilket är problemet, vad ska göras, med vilka och vilket är målet)

-  en utvärdering av hur verksamheten ska fortsätta efter försöksfasen

 -  en bedömning av kostnaderna, självfinansierad del (kan vara en kalkylering)

-   en lista över samarbetspartners med deras kontaktuppgifter som bilaga

Skicka in din idé till oss före den 27.1.2012 helst som e-post till anna.vilkuna(at)jyu.fi eller med vanlig post (Kuulto/ Anna Vilkuna, Ylistönmäentie 33, PB 35, 40014 Jyväskylä universitet)

HUR GÅR VI VIDARE?

I februari 2012 väljer en expertgrupp för utvecklingsprojektet för den kommunala kulturverksamheten cirka 20 projekt bland de sökande för fortsatt utveckling. På våren 2012 kan dessa 20 projekt söka behovsprövat bidrag (max. 300 000€) för sin försöksverksamhet genom Kuulto-projektet.

Vid valet tas hänsyn bl.a. till förutsättningarna att förverkliga idén, kommuninvånarnas påverkansmöjligheter, samarbetspartners, verksamhetens kontinuitet och i synnerhet hur idén ökar tillgång och tillgänglighet till kulturen.  Utvärderingskriterierna finns att läsa på projektets webbplats: www.jyu.fi/kuulto.

Efter valet går projektkoordinatorn tillsammans med de utvalda genom projektidéerna.  Då projektidéerna förädlas kan det vara bra att samarbetspartners är med och att kommuninvånarna har en möjlighet att påverka. 

seminariet Fart på kulturen! i januari diskuterar vi den kommunala kulturverksamheten idag, publicerar smarta lösningar och gör en utblick mot framtiden. Det ges också utrymme för frågor och svar om idésökningen och projektet. Seminariet Fart på kulturen! den 12.1.2012. i Helsingfors.

 

Kontaktuppgifter 

Anna Vilkuna, Koordinator

Utvecklingsprojektet för den kommunala kulturverksamheten

anna.vilkuna(at)jyu.fi

040 4818 633