28.09.2016

Väitöskirjat

 • Luttinen, Jaana (1997)
  Fragmentoituva kulttuuripolitiikka: paikallisen kulttuuripolitiikan tulkintakehykset Ylä-Savossa.
 • Loisa, Raija-Leena (2003)
  The Polysemous Contemporary Concept. The Rhetoric of the Cultural Industry.
 • Kärki, Anita (2004)
  Sivusta seuraten. Sanomalehti lukijoiden kertomuksissa.
 • Mäkinen, Jarmo (2005)
  Säätiö ja maakunta. Maakuntarahastojärjestelmän kentät ja verkostot.
 • Pyykkönen, Miikka (2007)
  Järjestäytyvät diasporat. Etnisyys, kansalaisuus, integraatio ja hallinta maahanmuuttajien yhdistystoiminnassa.
 • Pirnes, Esa (2008)
  Merkityksellinen kulttuuri ja kulttuuripolitiikka. Laaja kulttuurin käsite kulttuuripolitiikan perusteluna.
 • Aaltonen, Terhi (2010)
  "Taiteilija ei vanhene". Haastattelututkimus kuvataiteilijoiden ikääntymiskokemuksista taidemaailmassa.
 • Halonen, Katri (2011)
  Kulttuurituottajat taiteen ja talouden risteyskohdassa.
 • Kumpulainen, Kaisu (2012)
  Kylätoiminta ja aktiivisen kylän tuottaminen.
 • Sokka, Sakarias (2012)
  "Kansamme kykyyn itse arvostella ei voi luottaa!" Taidelautakunnat valtiollisina asiantuntijaeliminä ennen toista maailmansotaa.
 • Boynik, Sezkin (2014)  
  Towards a Theory of Political Art Cultural Politics of 'Black Wave' Film in Yugoslavia, 1963-1972
 • Kraatari, Eliza (2016)
  Domestic Dexterity and Cultural Policy – The Idea of Cottage Industry and Historical Experience in Finland from the Great Famine to the Reconstruction Period