25.12.2016

Maailmanpolitiikka

Maailmanpolitiikka on opintokokonaisuus, jossa opiskelija voi hankkia itselleen syvän näkemyksen tavoista ymmärtää maailmanpolitiikkaa, ja saa teoreettiset välineet erilaisten kansainvälisten prosessien tulkitsemiseksi. Tällainen ymmärrys on tarpeen nykymaailmassa, missä niin valtiot, erilaiset organisaatiot ja kansalaiset yhä enemmän pääsevät tekemisiin kotimaan ulkopuolisen maailman kanssa.

Opintokokonaisuuden sisältö on yhtäältä teoreettinen, antaen ajattelumalleja ja käsitteistöä, joilla maailmanpolitiikkaa voidaan perustellusti jäsentää, ja joiden avulla voi ymmärtää alalla käytävää kansainvälistä keskustelua. Toisaalta se keskittyy uuteen tutkimukseen perustuen erityisesti Yhdysvaltain johtaman maailmanjärjestelmän keskeisiin piirteisiin, Euroopan asemaan maailmassa, sekä Itä-Aasiaan keskeisenä maailmanpoliittisena muutosalueena.

Opintokokonaisuus sopii eri alojen opiskelijoille tai työelämässä jo toimiville henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin sitä mitä maailmanjärjestelmässä tapahtuu. Opintokokonaisuuden laajuus on 25 op, mutta siihen sisältyviä opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin.

Maailmanpolitiikan opintokokonaisuus on vapaa sivuaine kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.

Vastuuyksikkö: valtio-oppi     

  • Maailmanpolitiikka-opintokokonaisuuden opetussuunnitelma    
  • Maailmanpolitiikka-opintokokonaisuuden opetusohjelma