16.06.2017

Erikoissosiaalityöntekijän koulutus

Erikoissosiaalityöntekijän koulutus on perustutkinnon jälkeen suoritettava, jo työelämässä toimineille suunnattu ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävä pitkäkestoinen koulutus. Sosiaalityöntekijöille on tarjolla erikoissosiaalityöntekijän koulutusta (70 op) neljällä erikoisalalla: 1) Hyvinvointipalvelut, 2) Kuntouttava sosiaalityö, 3) Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaali-työ ja 4) Rakenteellinen sosiaalityö. Erikoistumiskoulutukset on muodostettu työelämän osaamistarpeiden pohjalta.

Erikoissosiaalityöntekijän koulutusta järjestetään sosiaalityön koulutusyksiköiden yhteistyönä osana Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston (Sosnet) toimintaa. Verkostoon kuuluvat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto.

Jyväskylän yliopisto vastaa Rakenteellisen sosiaalityön erikoisalan koulutuksesta valtakunnallisesti.

Lisää tietoa erikoissosiaalityöntekijän koulutuksesta: http://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus