17.09.2018

Virtuaalikurssien korvaavuudet

Suorittaessasi Sosnetin valtakunnallisen opetuksen mukaisen kurssin saat siitä korvaavuuden sosiaalityön opintoihisi kurssin tason (P, A, S) mukaisesti. Seuraavasta listasta näet ensisijaiset korvaavuudet (löydät listan rullaamalla sivua alaspäin). Vaihtoehtoisista korvaavuuksista tulee neuvotella tentaattorin kanssa.

Jos kurssin korvaavuudeksi määritellään: 

 • korvaa yhden opintojakson (5op) syventävien opintojen tehtäväkentät -opintojaksoista tai sijoittaa kurssin vapaasti valittaviin opintoihin

niin tällöin opiskelijan tulee itse ilmoittaa ennen SOSNET-suorituksen rekisteröintiä koulutussuunnittelija Ainoriitta Pölläselle (ainoriitta.pollanen@jyu.fi) minkä tehtäväkentät -opintojakson hän haluaa SOSNET-suorituksellaan korvata. Ilman tätä tietoa suoritusta ei voida rekisteröidä. Opiskelijan kannattaa valita sellainen jakso, mitä ei ole itse myöhemmin suorittamassa. Huomioi, että tämä koskee JY Yfillä sosiaalityötä opiskelevia, joiden suorituksen Pöllänen rekisteröi.

Jos taas opiskelija haluaa suorituksen vapaasti valittaviin opintoihin, niin tällöin jakso rekisteröidään koodilla STOS810 Ylimääräiset sosiaalityön metodi- ja teoriaopinnot, eikä tätä jaksoa voida sisällyttää sosiaalityön syventäviin opintoihin.

Opiskelijan tulee ilmoittaa tämä korvaavuustieto koulutussuunnittelijan lisäksi myös ko. SOSNET-kurssille ilmoittautuessaan.

Lisätietoja Sosnet-kursseista    

 • Verkko-opetuksen yhdyshenkilö Jyväskylän yliopistossa: Johanna Kiili, johanna.j.kiili@jyu.fi

 

Ensisijaiset korvaavuudet lukuvuonna 2018-2019:  

Periodi II, kurssi alkaa lokakuussa, ilmoittautuminen 17.9.–4.10.2018     

 • Lähisuhdeväkivalta ja sen ammatillinen kohtaaminen  
  Korvaavuus: opiskelija voi valita ja ilmoittaa korvaavuudeksi yhden opintojakson (5 op) syventävien opintojen tehtäväkentät -opintojaksoista tai sijoittaa kurssin vapaasti valittaviin opintoihin   

 

Periodi III, kurssit alkavat tammikuussa 2019, ilmoittautuminen 26.11.–13.12.2018     

 • Muutosjohtaminen sosiaalityössä (5 op)    
  Korvaavuus: STOS145 Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, 5 op tai voit sijoittaa kurssin vapaasti valittaviin opintoihin    

 • Sosiaalityö terveydenhuollon kontekstissa (5 op)     
  Korvaavuus: opiskelija voi valita ja ilmoittaa korvaavuudeksi yhden opintojakson (5op) syventävien opintojen tehtäväkentät -opintojaksoista tai sijoittaa kurssin vapaasti valittaviin opintoihin 

 • Monikulttuurisen sosiaalityön erityiskysymykset (5 op)
  Korvaavuus: STOS3009 Monikulttuurinen sosiaalityö (5 op)

 • Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat (5 op)    
  Korvaavuus:  aineopintojen vapaasti valittavat opinnot

Periodi IV, kurssit alkavat maaliskuussa 2019, ilmoittautuminen 11.-28.2.2019

 • Sosiaalityön vuorovaikutuksen tutkimus (5 op)    
  Korvaavuus: STOS255 Sosiaalityön tutkimuksen teoreettisia suuntauksia (5 op).  

 • Romanit – etnisenä vähemmistönä Euroopassa (3 op / 5 op)    
  Korvaavuus: suositellaan kurssin suorittamista 5 op:n laajuisena, jolloin se korvaa
  kokonaan kohdan STOS3009 Monikulttuurinen sosiaalityö (5 op).