05.07.2018

Henkilökunta / Staff

sukupuolentutkimus-staff.jpeg

Opetus ja tutkimus - Teaching and research

Martina Reuter, Yliopistonlehtori - Senior Lecturer
Hannele Harjunen, Yliopistonlehtori - Senior Lecturer
Minna Nikunen, Yliopistonlehtori - Senior Lecturer 
Erika Ruonakoski, Yliopistotutkija -  Senior Researcher

Tohtorikoulutettavat - Doctoral students

Annukka Lahti
Laura Mankki
Jenny Säilävaara

Dosentit - Adjunct professors 

Sukupuolentutkimuksen dosentit