01.02.2017

Sukupuolentutkijoiden Kantti-verkosto

Sukupuoli on tutkimuskohteena monialainen ja moniulotteinen. Keväällä 2016 perustettu sukupuolentutkijoiden verkosto Kantti kokoaa yhteen Jyväskylän yliopiston tutkijoita, joiden kiinnostuksen kohteet kytkeytyvät kysymyksiin sukupuolesta historiallisena, kulttuurisena ja laajasti yhteiskunnallisesti ymmärrettynä ilmiönä. Verkoston tavoitteena on edistää eri tieteenalojen välistä keskustelua ja nostaa esille sukupuolen merkitys eri oppiaineissa. Sukupuoli ymmärretään verkostossa kriittisenä näkökulmana, jonka avulla tuotetaan ja lisätään tietoa yhteiskunnan eri ilmiöistä. Tutkimuskohteet kattavat laajasti kulttuurisia ja yhteiskunnallisia aiheita. Sukupuoli ymmärretään verkostossa niin rakenteena, kategoriana, identiteettinä, käsitteenä, kerrontana, representaationa, prosessina kuin tekona. Sukupuoli nähdään usein myös kietoutuneena muihin eroihin.

Lisää verkoston toiminnasta Kantti-verkoston kotisivuilla ja Facebookissa.