13.02.2018

Sukupuolentutkimuksen verkko-opetus

Sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma on kahdeksan suomalaisen yliopiston yhteistyöverkosto, joka toimii nais- ja sukupuolentutkimuksen oppiaineissa. Jyväskylän yliopiston opiskelijat voivat suorittaa verkko-opintoja Hilman järjestämillä kursseilla ja saada kursseista korvaavuuden sukupuolentutkimuksen opintohin.

Kurssit ja lisätietoja: Sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma
 • Hilman yhdyshenkilö Jyväskylän yliopistossa: Martina Reuter, anna.m.reuter@jyu.fi


Kurssien ensisijaiset korvaavuudet

Kun olet suorittanut verkkokurssin, ilmoita opintosihteeri Riitta Kaipaiselle (riitta.h.kaipainen@jyu.fi) minkä sukupuolentutkimuksen opintojakson haluat alla olevan listan mukaisesti korvata.
Jos haluat käyttää verkkokurssia korvaamaan jotain muuta opintojaksoa, ota yhteys Hilman JY:n yhdyshenkilöön sukupuolentutkimuksen oppiainevastaavaan Martina Reuteriin (anna.m.reuter@jyu.fi).

Kevään 2018 kurssit

 • Feminististä metodologiaa (5 op)
  Korvaavuus: SPTP104 Sukupuolentutkimuksen tieteenfilosofia ja metodologia
  tai SPTP105 Sukupuolentutkimuksen tutkimuskysymyksiä
 • Introduction to Gender Studies (5 op)
  Korvaavuus: SPTP101 Sukupuolentutkimuksen johdanto
 • Feminist food studies (5 ECTS)
  Korvaavuus: SPTA2003 Sukupuolentutkimuksen vapaavalintaiset opinnot I
  tai SPTA2004 Sukupuolentutkimuksen vapaavalintaiset opinnot II
 • Gender and Fashion (5 ECTS)
  Korvaavuus: SPTA2003 Sukupuolentutkimuksen vapaavalintaiset opinnot I
  tai SPTA2004 Sukupuolentutkimuksen vapaavalintaiset opinnot II
 • Gender and Development (5 ECTS)
  Korvaavuus: SPTA2003 Sukupuolentutkimuksen vapaavalintaiset opinnot I
  tai SPTA2004 Sukupuolentutkimuksen vapaavalintaiset opinnot II
 • Feministisk läsning av media (5 op)
  Korvaavuus: SPTA2003 Sukupuolentutkimuksen vapaavalintaiset opinnot I
  tai SPTA2004 Sukupuolentutkimuksen vapaavalintaiset opinnot II