25.12.2016

Työ ja työelämä

Työn ja työelämän opintokokonaisuus perehdyttää työn ja työelämän politiikkoihin, käytäntöihin ja hallintaan. Opintokokonaisuus antaa valmiudet ymmärtää niin kotimaisia kuin kansainvälisiä työmarkkinajärjestelmiä, keskeisiä teorioita ja työelämän historiaa sekä nykytrendejä. Työelämää tarkastellaan eri tasoilta ja näkökulmista. Kokonaisuus perehdyttää työelämän suhteisiin niin työntekijän ja työorganisaatioiden kuin yhteiskunnan ja globaalien työmarkkinoiden näkökulmasta.

Suoritettuaan opinkokonaisuuden opiskelija omaa perustiedot muun muassa suomalaisesta työpolitiikasta, työoikeudesta ja -historiasta, työn ja hyvinvoinnin suhteesta, sekä työelämän suhteista. Valinnaiset opintojaksot keskittyvät muun muassa työn taloustieteeseen, johtamiseen, työperäiseen siirtolaisuuteen, sukupuoleen työmarkkinoilla ja aktiiviseen työvoimapolitiikkaan. Opintokokonaisuuden laajuus on 25 op ja se on vapaa sivuaine kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Opintokokonaisuuteen sisältyviä opintojaksoja voi suorittaa vapaasti eli ilman erillisen opinto-oikeuden hakemista. Myös kaikkia yksittäisiä jaksoja voi suorittaa vapaasti.

Opintokokonaisuus perustuu ajatukselle siitä, että eri tahojen (työntekijät, ammattiliitot, yritysjohto, valtio ja yhteiskunta) legitiimit intressit määrittävät työn ehtoja ja työsuhteita työpaikalla. Työtä ja työelämää täytyy ymmärtää jatkuvien intressineuvottelujen kautta näiden eri toimijoiden näkökulmasta. Opintokokonaisuus on suunnattu erityisesti niille, joita kiinnostaa sosiaalinen tasa-arvo, työntekijöiden oikeudet sekä työelämän muutokset käytännössä ja tutkimusalueena, sekä niille jotka suuntautuvat esimiestehtäviin.

Vastuuyksikkö: yhteiskuntapolitiikka

  • Työ ja työelämä -opintokokonaisuuden opetussuunnitelma    
  • Työ ja työelämä -opintokokonaisuuden opetusohjelma