25.12.2016

Ympäristö ja yhteiskunta

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen tavoitteena on ympäristöongelmien yhteiskunnallisten ulottuvuuksien tunnistaminen ja niiden hallinnan ja vaikutusten analysoiminen. Ilmastonmuutoksen ja niukkenevien resurssien olosuhteissa yhteiskuntatieteellinen näkökulma ympäristönmuutokseen nousee yhä keskeisemmälle sijalle päätöksenteossa. Yhteiskuntaympäristötieteen osaaminen muuttuu tärkeäksi osa-alueeksi miltei missä tahansa työtehtävässä, mutta erityisesti niissä tehtävissä, joissa ihmiset joutuvat tekemään monimutkaisia kestävää yhteiskunnallista kehitystä koskevia ratkaisuja. Kestävä kehitys on jatkuvaa, ohjattua yhteiskunnallista muutosta eri aluetasoilla. Sen päämääränä on turvata nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvän elämän mahdollisuudet.

Ympäristö ja yhteiskunta -opintokokonaisuudessa rakennetaan ympäristöyhteiskuntatieteen näkökulmaa sekä yleisen kestävän kehityksen että sen ulottuvuuksia – ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen – käsittelevien opintojaksojen kautta. Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25-40 op ja se on vapaa sivuaine kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Opintokokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja voi suorittaa vapaasti eli ilman erillisen opinto-oikeuden hakemista.

Vastuuyksikkö: yhteiskuntapolitiikka

Opintokokonaisuuden vastuutentaattori: Tiina Silvasti

  • Ympäristö ja yhteiskunta -opintokokonaisuuden opetussuunnitelma    
  • Ympäristö ja yhteiskunta -opintokokonaisuuden opetusohjelma