04.05.2018

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos: ra­jat ylit­tä­vän ja on­gel­ma­läh­töi­sen tut­ki­muk­sen asian­tun­ti­ja

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella tehdään tieteenalarajat ylittävää, ongelmalähtöistä tutkimusta. Laitos on yhteiskunnallisten muutosprosessien tutkimukseen suuntautunut monitieteinen ja kansainvälisesti laajalle verkostoitunut yksikkö.

Poimintoja YFI:n huippututkimuksesta