EnglishTutkimus yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksellayfikuva_yhteiskuntapolitiikka.jpg

Rajat ylittävän ja ongelmalähtöisen tutkimuksen asiantuntija

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella tehdään tieteenalarajat ylittävää, ongelmalähtöistä tutkimusta. Laitos on yhteiskunnallisten muutosprosessien tutkimukseen suuntautunut monitieteinen ja kansainvälisesti laajalle verkostoitunut yksikkö. Tutkimuksen painoalat sijoittuvat kolmeen klusteriin, jotka ovat (1) käsitemuutokset, poliittiset instituutiot ja osallistuminen, (2) sosiaalinen muutos ja kestävä kehitys ja (3) muuttuva hyvinvointi, hyvinvoinnin politiikat ja palvelujärjestelmät. Laitoksen kaikkia tutkimusklustereita yhdistää kansalaisuuden ja osallisuuden teema.

Tutkimustoiminta

Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö

Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö (CoE AgeCare) on Suomen Akatemian vuosina 2018–2025 rahoittama tutkimuksen huippuyksikkö.

CoE AgeCare toteutetaan Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin yliopistoissa toimivan neljän tutkimusryhmän (RG) yhteisenä hankkeena ja läheisessä yhteistoiminnassa alan johtavien kansainvälisten tutkijoiden kanssa. CoE AgeCaren johtajana toimii professori Teppo Kröger.

teppo.jpeg

ERC Consolidator Grant

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen akatemiatutkija Jari Kaukua on saanut arvostetun ja kilpaillun Euroopan tutkimusneuvoston ERC Consolidator Grant -rahoituksen. Hän sai islamilaisen filosofian tutkimukseen runsaat 1,5 miljoonaa euroa.

Hankkeen kesto on viisi vuotta, 2016–2020.

Kaukua.jpg

Akatemiaprofessuuri

Suomen Akatemia on valinnut Jyväskylän yliopiston filosofian professori Sara Heinämaan akatemiaprofessoriksi.

Viisivuotiskausi alkaa 1.1.2017.

Heinmaa.jpg

FiDiPro-professuuri

Niilo Kauppi aloitti uutena FiDiPro-professorina tutkimushankkeineen vuonna 2015.

Fidipro.gif

ITEP

"Intellectual Traditions in Ethics and Politics" on tieteidenvälinen tutkimusryhmä, joka jatkaa laitoksen aiempien huippututkimusyksiköiden työtä.

Sophi

SoPhi on julkaissut akateemisesti
korkeatasoista,
vertaisarvioitua
filosofista ja
yhteiskuntatieteellistä
kirjallisuutta jo 20 vuotta.

Tutustu uusiin nettisivuihin ja lue SoPhin kirjoja! 

banner.jpg