07.06.2017

Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö

Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö (CoE AgeCare) on Suomen Akatemian vuosina 2018–2025 rahoittama tutkimuksen huippuyksikkö.

CoE AgeCare toteutetaan Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin yliopistoissa toimivan neljän tutkimusryhmän (RG) yhteisenä hankkeena ja läheisessä yhteistoiminnassa alan johtavien kansainvälisten tutkijoiden kanssa. CoE AgeCaren johtajana toimii professori Teppo Kröger.

teppo.jpeg