08.10.2015

Kirjoituspyyntö: Töissä ja köyhä!

Keräämme Töissä ja köyhä! –kirjoituspyynnöllä tutkimusaineistoa Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella toimivalle Työssäkäyvät köyhät ja ruumiillisuus –tutkimusprojektille. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mistä yhteiskunnassamme lisääntyvässä työssäkäyvien köyhien ilmiössä on todella kysymys ja kuinka se näkyy ja tuntuu ihmisten arjessa ja kehossa.

Suomessa on noin 330 000 työtöntä, ja kun työllistämistoimenpiteissä mukana olevat lasketaan mukaan, luku nousee 480 000 henkilöön. Lisäksi erilaisissa määräaikaisissa, osa-aikaisissa ja pätkä- ja vuokratöissä on yli 600 000 ihmistä. Työmarkkinoilla on siis satojatuhansia pienituloisia ihmisiä. Osa heistä elää kohtuullisesti, mutta moni elää ja elättää perhettään köyhyysrajan alapuolella. Suomessa lasketaan olevan kokonaisuudessaan 700 0000 - 900 000 köyhää. Köyhyys ei kuitenkaan välttämättä ole vuosikausia jatkuva tilanne, ja köyhyyttä voi kohdata monissa erilaisissa elämänvaiheissa.

Tutkimme lisääntyykö köyhyys erilaisissa pätkä-, vuokra-, ja osa-aikatöissä työskentelevillä, ja kuinka esimerkiksi työllistämistöissä työskentelevät ihmiset pärjäävät taloudellisesti. Kysymme miten sosiaaliturvaa ja pätkätöitä on mahdollista käytännössä yhdistää? Kuinka erilaiset perhe- ja muut sosiaaliset suhteet muuttuvat pätkittäisen työelämän seurauksena? Millaista on pienituloisen arjen pyörittäminen ja millaisia riskejä, unelmia, toiveita ja pelkoja siihen liittyy?

Koettu köyhyys jättää jälkensä myös kehoon. Olemme kiinnostuneita työssäkäyvien köyhien kokemuksista ja köyhyyden ruumiillisista vaikutuksista: miltä työskentely huonoilla palkoilla ja epämääräisillä työehdoilla tuntuu, kuinka se vaikuttaa jaksamiseen, terveyteen, lihomiseen, nälän tunteeseen, ruokailutottumuksiin tai väsymiseen. Entä kuinka nämä tekijät vaikuttavat mielialaan ja elämänhallintaan.

Entä millaisia mahdollisuuksia elämä pienituloisena perinteisten palkkatyösuhteiden ulkopuolella voi tarjota? Onko enemmän aikaa esimerkiksi ystäville, harrastuksille ja läheisille? Onko pysyvä palkkatyö siis tavoittelemisen arvoinen asia, vai onko elämä itse asiassa mukavampaa ilman sitä.

Kirjoita meille kokemuksistasi. Kirjoitus voi olla lyhyt kuvaus yksittäisestä arjen tilanteesta tai sattumuksesta tai se voi olla laajempi omaa elämää ja työhistoriaa kartoittava teksti. Voit yhdistellä kirjoituksessasi köyhyyden, työn ja kehollisuuden teemoja vapaasti haluamallasi tavalla. Pyydämme kaikkia kirjoittajia täyttämään myös esitietolomakkeen, jossa selvitetään tutkimukselle tärkeitä taustatietoja. Kirjoituksen voi palauttaa esitietolomakkeen liitteenä tai vaihtoehtoisesti kokemuksistaan voi kirjoittaa myös lomakkeen kirjoitustilaan.

Kirjoitukset arkistoidaan myös myöhäisempää tutkimusta varten, jos kirjoittaja antaa siihen luvan. Lisätietoja Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta täältä.

Tekstejä kerättiin kesäkuusssa 2015 ja aineistonkeruu on nyt päättynyt. Kiitos kaikille kirjoittaneille.

 

Hankkeen johtajana toimii professori Tiina Silvasti ja tämän aineistonkeruun vastuullinen tutkija on tutkijatohtori Mikko Jakonen.

Köyhä, läski ja roska – Jakautuvan Suomen eriarvoistuvat ruumiit -hanke