08.10.2015

Köyhä, läski ja roska – Jakautuvan Suomen eriarvoistuvat ruumiit

Tässä hankkeessa tutkitaan tieteen ja journalismin keinoin uusklassisen talousajattelun ja uusliberaalin yhteiskuntapolitiikan tuottamia marginaaleja, residuaaleja, ylimääriä ja ylettömyyttä. Tutkimusongelma asetetaan eettisesti ja moraalisesti jännitteiseen käsitteelliseen kolmioon köyhyys, läski ja jäte. Tutkimuskohteena on lihavan ruumiin tai köyhyyden leimaaman ruumiin, kytkös uusliberaaliin politiikkaan ja sen toimeenpanoa seuraavaan yhteiskunnalliseen eriarvoistumiseen Suomessa. Tutkimusasetelmassa köyhyyttä tarkastellaan erityisesti työn prekarisoitumisen eli epävarmistumisen kontekstissa. Projektin fokuksen tarkentamista ovat ohjanneet sellaiset kysymykset kuin miksi ja miten eriarvoistaminen tuottaa prekaaria työtä, köyhyyttä ja läskiä ja miksi ja miten näiden käsitteiden merkitykset ovat alkaneet lähentyä toisiaan? Miten markkinakapitalismi, uusklassiselle taloustieteelle perustava globaalitalous ja uusliberaali politiikka tuottavat monimuotoista ylimäärää, joka saa merkityksensä ja ruumiillistuu sekä konkreettisesti että symbolisesti jätteenä, kerskakulutuksena ja liiallisuutena, mutta myös huono-osaisuutena, syrjäytymisenä ja osattomuutena. Onko tässä kehityksessä mitään oikeudenmukaista?

Tutkimuskohde täsmentyy intersektionaalisiin merkityksiin ja eroihin, joissa köyhyys, ylimäärä, sukupuoli, lihavuus ja prekaarisuus risteävät: näissä ruumiillisissa suhteissa konkretisoituvat uusliberaalin kapitalismin nurjat puolet. Tavoitteenamme on haastaa sosiaalitieteiden näkökulmasta, taiteen ja journalistiikan keinoja hyödyntäen, talouden ja lääketieteen hallitseva asema tiedontuottajana koskien prekaaria työtä, köyhyyttä, läskiä ja jätettä.

Projektinjohtajana toimii Yhteiskuntapolitiikan professori Tiina Silvasti (JY). Hän on yhteiskuntatieteellisen elintarviketutkimuksen ja eriarvoistumistutkimuksen asiantuntija sekä toinen ”First World Hunger Revisited. Food Charity or Right to Food?”-teoksen toimittajista. (PalgraveMacMillan 2014.)

YTT Mikko Jakonen (JY) toimii tutkijatohtorina TEKES:in rahoittamassa HYVE 2020 hankkeessa, jossa hän tutkii uuden työn, prekarisaation ja työtilayhteisöjen käsitteitä. Jakonen on kirjoittanut lukuisia työelämän muutokseen ja prekarisaatioon liittyviä artikkeleita, sekä toimittanut aiheeseen liittyvät kirjat Uuden työn sanakirja (Tutkijaliitto 2006, yhdessä Jukka Peltokosken ja Akseli Virtasen kanssa) sekä Talouden uudet muodot (Into 2015, yhdessä Tiina Silvastin kanssa).

YTT Hannele Harjunen (JY) on sukupuolentutkija, joka on erikoistunut ruumiillisuuden tutkimukseen ja kriittiseen lihavuustutkimukseen. Harjunen on kirjoittanut lukuisia artikkeleita lihavuudesta yhteiskunnallisena kysymyksenä ja toimittanut kirjan Koolla on Väliä (Like, 2007) lihavuudesta ja ruumiin kokonormeista. Tämänhetkinen postdoc-tutkimushanke käsittelee uusliberaalin ruumisideaalin ja ruumiillisuuden rakentumista ja sen yhteiskunnallisia, yksityisiä ja kokemuksellisia vaikutuksia.

Sosiologian professori Terhi-Anna Wilska (JY) on kulutustutkimuksen ja kvantitatiivisten aineistojen ja menetelmien asiantuntija.

 

Yhteystiedot

  • Tiina Silvasti tiina.h.silvasti[at]jyu.fi p. 040 805 4218
  • Mikko Jakonen mikko.p.jakonen[at]jyu.fi p. 040 805 4703
  • Hannele Harjunen