PROMEQ-hanke

PROMEQ-hanke
Tutkimushenkilölomake - Helsinki

Tällä lomakkeella voit välittää tutkimukseen osallistuvien henkilöiden tiedot nopeasti Jyväskylän yliopiston tutkijoille. Yhteys on tietosuojattu.

Tutkimushenkilölomake

Tällä lomakkeella voit välittää tutkimukseen osallistuvien henkilöiden tiedot nopeasti Jyväskylän yliopiston tutkijoille. Yhteys on tietosuojattu.