26.08.2015

Laine - Ameba pulpetissa

Nimeke: Ameba pulpetissa: koulun arkikulttuurin jännitteitä

Tekijä(t)/Toimittanut: Kaarlo Laine

ISBN: 978-951-39-5875-6

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 1997

JYX

 


Ameba pulpetissa on sukellus koulun arkikulttuuriin. Kirja luotaa nuorten ja koulun suhdetta tässä ajassa - tilanteessa, jossa vanhat ajattelumallit ja toimintatavat ovat riittämättömiä jäsentämään yksilöllistyvän nuorisokulttuurin ja tasapäistävien instituutioiden välisiä jännitteitä.

Ameba pulpetissa tarkastelee koulun arkipäivän ilmiöitä toisin silmin. Se analysoi miten koulun aika-ja tilarakenteet sekä rutiinit puuduttavat oppilaiden ja opettajien työtä ja olemista sekä myös sitä monimuotoista ja rikasta elämää, joka kätkeytyy koulun virallisen kuoren alle.

Jännitteet, ristiriidat ja häilyvyydet eivät ole yksinomaan kielteisiä asioita, vaan ne pitävät sisällään mahdollisuuksia uudistaa koulun kulttuuria, jolloin arkipäivä elettynä ja tehtynä yhteisenä oppimiskokemuksena voi rikastaa kaikkien osallisten elämää.