26.08.2015

Palonen - Kootut retoriikat

Nimeke: Kootut retoriikat: Esimerkkejä politiikan luennasta

Tekijä: Kari Palonen

ISBN: 951-34-0929-5

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 1997

JYX

 


Jyväskylän yliopiston valtio-opin professori Kari Palonen on politiikan tutkimuksen valtavirran omaperäinen haastaja. Tähän kirjaan on koottu Palosen retoriikkaa käsittelevät artikkelit, mukana on myös ennen suomeksi julkaisemattomia kirjoituksia.

Paloselle retoriikka merkitsee kielen toiminnallisuuden palauttamista kunniaan. "Ajatuskokeissaan" hän ymmärtää retoriikan, "retorisen luennan", lukutavaksi, jonka avulla on mahdollista ymmärtää, kuinka ilmiöiden politisoituminen oikeastaan tapahtuu, ja millä tavoin ja missä mielessä politikointi on politiikkaa. Kirjoituksia yhdistävä teema on tutkia politiikan ymmärtämistapoja tilanteessa, jossa "normaalipolitiikka" on menettänyt merkitystään. Tämä ei tarkoita "uuden politiikan" tai "uuden politiikkakäsityksen" julistamista vaan pikemminkin poliittisuuden esiin lukemista.

Tässä kirjassa Palonen mm. kirjoittaa gradunteon ja -ohjauksen retoriikasta, pohtii Sartrea vaalitutkijana, tulkitsee taistolaisuutta militanttina sosiaalidemokratiana ja suunnittelee Max-Weber-SuperExpress -junan matkareittiä.