26.08.2015

Jokinen - Tietämättömyyden etiikka

Nimeke: Tietämättömyyden etiikka: Emmanuel Levinas modernin subjektin tuolla puolen

Tekijä: Riikka Jokinen

ISBN: 951-39-0086-X

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 1997

JYX

 


Emmanuel Levinas (1906-1995) on Liettuassa syntynyt ja Ranskassa akateemisen uransa luonut etiikan filosofi. Hän pitää etiikkaa koko filosofisen ajattelun lähtökohtana ja painottaa järjen sijasta ruumiillisen subjektin suhdetta toiseen ihmiseen ja toiseuteen.

Tietämättömyyden etiikassa Riikka Jokinen tarkastelee Levinasin käsitystä subjektista ja oikeudenmukaisuudesta sekä oikeudenmukaisuuden mahdollisuutta modernissa, eriytyneessä yhteiskunnassa. Levinas ei kiistä yleisten lakien ja niistä keskustelemisen välttämättömyyttä, mutta hän arvostelee yksilöiden samanlaisuuteen perustuvaa käsitystä oikeudenmukaisuudesta. Hänen mukaansa etiikan ja oikeudenmukaisuuden perusedellytys on ihmisten keskinäisten erojen ja jopa tietämättömyyden kunnioittaminen.

“Asiantunteva ja harvinaisen omakohtainen selvitys Emmanuel Levinasin filosofian pääpiirteistä ja kehityksestä.”
- Panu Minkkinen, Helsingin yliopisto