26.08.2015

Kotkavirta & Laitinen - Yhteisö

Nimeke: Yhteisö: filosofian näkökulmia yhteisöllisyyteen

Toimittanut: Jussi Kotkavirta & Arto Laitinen

ISBN: 951-39-0087-8

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 1998

JYX

 


Aikalaisanalyysien ja poliittisten ohjelmien kasvava kiinnostus yhteisöllisyyttä kohtaan on jälleen kerrantuonut keskusteluun perinteiset yhteisön käsitteeseen liittyvät filosofiset ongelmat: Millainen on ihanteellinen ihmisyhteisö? Perustuvatko arvot ja moraaliperiaatteet yhteisölliselle eetokselle? Voiko yhteisö tietää tai toimia? Mikä on yhteisöllinen identiteetti? Onko yhteisöjä ylipäätään olemassa?

Yhdessä Suomen Filosofisen Yhdistyksen kanssa julkaistavassa Yhteisö-kirjassa näitä kysymyksiä pohtivat Suomen tunnetuimmat filosofit sekä nuoret tutkijat. Kirjoitusten historiallinen perspektiivi ulottuu kreikkalaisesta ja kristillisestä traditiosta moderneihin ja postmoderneihin filosofisiin teorioihin ja tarkasteltavina on yhteisöjä valtiosta asuinyhteisöön ja tiedeyhteisöstä pöytäseurueeseen.

Kirja jatkaa vuonna 1980 alkanutta Suomen Filosofisen Yhdistyksen 'yhden sanan' kollokviojulkaisujen sarjaa.