17.12.2015

Keskitalo & Kotkavirta - Järki, usko, eettisyys

Nimeke: Järki, usko, eettisyys: filosofian ja teologian kohtaamisia

Toimittanut: Jukka Keskitalo & Jussi Kotkavirta

ISBN: 951-39-0088-6

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 1997

JYX

 


Ihminen on elämänsä merkitystä ja tarkoitusta kysyvä olento. Ihminen pohtii oman elämänsä merkitysulottuvuuksia ja samalla suhteuttaa niitä laajempiin kokonaisuuksiin, maailmaan ja koko todellisuuteen.

Järki, usko, eettisyys on rohkea yritys hahmottaa näitä perimmäisiä kysymyksiä kahden ‘ajattelutieteen’, filosofian ja teologian näkökulmasta. Kirjan laajana viitekehyksenä on nihilismin haaste, jonka suhteen moderni ihminen on joutunut ja yhä joutuu pohtimaan elämän tarkoitusta ja merkitystä. Kirja ei pyri vanhanaikaisesti asettamaan filosofian ja teologian näkökulmia vastakkain vaan pikemminkin “kohtaamisten” avulla valottamaan erilaisia elämän merkitys- ja tarkoituskysymyksiä kummastakin ajatteluperinteestä käsin.

”…asiantunteva kontribuutio ja näkökulma aiheeseen. Kirjoituksista muodostuu monipuolinen mutta samalla jäntevä kokonaisuus, joka valottaa kirjan tematiikkaa ajatuksia herättävällä tavalla.”
Apulaisprofessori Reijo Työrinoja, Helsingin yliopisto