17.12.2015

Hänninen - Missä on tässä?

Nimeke: Missä on tässä?

Toimittanut: Sakari Hänninen

ISBN: 951-39-0089-4X

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 1998

JYX

 


Voi sinua, joka et halua erottautua muista ja tuoda esiin itseäsi. Voi sinua, joka et ole löytänyt tyyliäsi etkä kehitä lahjojasi. Voi sinua, joka et jää mieleen ja vetäydyt kuoreesi. Voi sitä paikkakuntaa, joka tunnetaan kotiseutumuseostaan. Voi sitä yhdyskuntaa, jota ohikulkutie kiertää. Voi sitä kaupunkia, joka mainostaa itseään luonnollaan. Voi sitä maata, joka tunnetaan tasa-arvostaan. Voi sitä valtakuntaa, jolla ei ole sankarihautoja. Ette ole mitään, ellette kuvittele olevanne jotakin. Ette ole yhtään mitään ilman identiteettiä!

Mistä johtuu, että eri tieteenaloilla, eri näkökulmista puhutaan juuri identiteetistä? Tai mistä tämä alati kasvava kiinnostus kertoo? Globalisoitumisesta? Alueellistumisesta? Uusista yhteiskunnallisista liikkeistä? Muuttoliikkeistä? Monikulttuurisuudesta? Ymmällään olosta? Rajojen kaatumisesta? Informaatiotulvasta? Kilpailun kovenemisesta? Pienen kauneudesta? Historian lopusta?

Kirjoittajat ovat eri tavoin 'kadonnutta paikkaa etsimässä' ja kutsuvat uteliasta lukijaa mukaan.