26.08.2015

Kotkavirta - Luonnon luonto

Nimeke: Luonnon luonto: Filosofisia kirjoituksia luonnon käsitteestä ja kokemisesta

Toimittanut: Jussi Kotkavirta

ISBN: 951-34-0711-X

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 1996

JYX

 


Käsitys luonnosta tutkimusohjektina, josta löydettäviä syysuhteita ihminen saattaa tarkoituksiinsa hyödyntää, näkemys luonnosta voitettavana vastuksena, ihmistä varten olevana varantona ja varastona on modernin ajan aikaansaannos. Näkemys on hyvin toisenlainen kuin sitä edeltäneet luontokäsitykset, joissa ihmisen toiminta hahmotettiin osana luonnon tapahtumista.

Tämän kirjan artikkeleissa tarkastellaan antiikin filosofisia luontokäsityksiä, niiden omaksumista osaksi kristillistä maailmankatsomusta keskiajalla, modernin luonnontieteen syntyehtoja sekä arvioidaan näiden näkemysten ajankohtaisuutta.

Mitä siis on luonto, käsitteellisesti ja kokemuksellisesti? Mitä on luonnon luonto? Onko niin, että modernin ihmisen erkaantuminen luonnosta luonnon yhä täydellisemmän hallinnan muodossa ei itse asiassa olekaan johtanut erkaantumiseen luonnosta, vaan vajoamiseen takaisin luonnonvoimaisiin olosuhteisiin. Onko luonnon hallinnan historia luonnonhistoriaa?