17.12.2015

Pekonen - Politiikka urbaanissa betonilähiössä

Nimeke: Politiikka urbaanissa betonilähiössä

Tekijä: Kyösti Pekonen

ISBN: 951-39-0190-4

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 1998

JYX

 


Kansainväliset havainnot kertovat politiikasta vieraantumisesta ja uudenlaisten poliittisten yrittäjien, erityisesti uuden radikaalin oikeiston, menestyksestä useissa Länsi- ja Keski-Euroopan maissa. Tutkimukset paikantavat uusien yrittäjien menestyksen “rappeutuviin urbaaneihin miljöihin”.

Päteekö tämä myös Suomessa? Tikittääkö suomalaisessa betonilähiössä poliittinen aikapommi, jonka juuret ovat lähiön arkipäivän kokemuksessa?

Tässä kirjassa tarkastellaan lähiöasukkaiden kokemusta asuinympäristöstään, sen ongelmista, ristiriidoista ja jännitteistä. Haastatellut asukkaat pohtivat lähiön tulevaisuutta sekä käsitystään politiikan ja puolueiden mahdollisuuksista arjen näkökulmasta. Lähiön arjessa ovat läsnä joukkotyöttömyyden sosiaaliset seuraukset, pelko slummiutumisesta, ristiriitainen suhtautuminen hyvinvointivaltioon ja ulkomaalaisiin sekä välinpitämättömyys perinteistä politiikkaa kohtaan.

Betonilähiön arjesta tarkasteltuna Suomi elää murroskautta, jonka poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset ratkaisut ovat merkityksiltään kauaskantoisia.