26.08.2015

Kangas & Virkki - Kulttuuripolitiikan uudet vaatteet

Nimeke: Kulttuuripolitiikan uudet vaatteet

Toimittanut: Anita Kangas & Juha Virkki

ISBN: 951-39-0193-9

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 1999

JYX

 


KULTTUURIPOLITIIKKA OLI AINA 1990-luvulle saakka julkisen vallan toimintaa, jonka taustalla elivät ongelmattomina käsitykset taiteen ja kulttuurin itseis-arvoisesta edistämisestä ja sen kautta saavutettavasta yhteisestä hyvästä.

90-LUVULLA KUITENKIN moni asia muuttui: käsitys yhtenäiskulttuurista sai Suomessakin tehdä tilaa monikulttuurisuudelle, korkeakulttuuri pudotettiin jalustaltaan eikä kulttuuri enää ollut yksinomaan taidetta. Lisäksi talous ja kestävä kehitys nousivat keskeisiksi kysymyksiksi kulttuuripolitiikassakin.

NÄIDEN MUUTOSTEN KAUTTA kulttuuripolitiikka on uudella tavalla problematisoitunut ja politisoitunut. Mitä on se kulttuuri, jota kulttuuripolitiikalla ohjaillaan? Yhdistääkö vai erottaako kulttuuri? Kenen etua kulttuuripolitiikalla pitäisi ajaa ja kuka maksaa viulut? Missä on kulttuuripolitiikan paikka, kun kulttuuri on kaikkialla?

TÄSSÄ KIRJASSA kulttuuripolitiikan ulkomaiset ja suomalaiset asiantuntijat ja tutkijat pohtivat yhdessä lähtökohtia ja suuntaviivoja vahvan kansallisvaltion jälkeisen ajan kulttuuripolitiikalle.