26.08.2015

Nykyri - Naisen viha

Nimeke: Naisen viha

Tekijä: Tuija Nykyri

ISBN: 951-39-0194-7

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 1998

JYX

 


Mitä tapahtuu kun äidin pinna palaa? Entä kun vaimo käy käsiksi puolisoonsa? Miten asioita selvitellään ystävättärien kesken?

Naisen tapoja käsitellä vihaa ja aggressiota on pidetty osoituksena naiselle ominaisesta ylitunteellisuudesta, irrationaalisuudesta ja ”luonnollisuudesta”. Nainen on edustanut epäjärjestystä ja kaaosta, jota naisen itsensä tai miehen on kontrolloitava.

Myös Tuija Nykyrin haastattelemien naisten kertomuksissa viha näyttäytyy ongelmallisena, käsittelyä vaativana tunteena, josta puhumista sävyttävät monet länsimaiselle ajattelulle tyypilliset arvottavat vastakkainasettelut. Tunteen ja järjen sekä mielen ja ruumiin välisiä jakoja voi kuitenkin kyseenalaistaa tarkastelemalla vihastuvia naisia ruumiillisina, erilaisia asentoja, eleitä ja liikkeitä luovina ja toistavina toimijoina. Uudeksi tavaksi jäsentää naisten vihaa Tuija Nykyri tarjoaa ajatusta ”käsin käsittelystä”.

Moninaistuvien arvojen maailmassa perinteiset vihaisen naisen asennot kyseenalaistuvat ja kiertyvät moniin suuntiin - ollako hillitty ja hallittu hoivaaja vai spontaanisti ja aidosti itseään toteuttava yksilö? Naisen viha tarkastelee niitä ristiriitaisia, jähmettyneitä tai alati liikkeessä olevia asentoja, joihin naiset vihakertomuksissaan asettuvat. Kirja avaa näkökulmia myös siihen, miten naiset itse työstävät asennoitumistaan erilaisiin vihatilanteisiin kotona, työpaikalla ja ystävyyssuhteissa.