17.12.2015

Aittola, Alanen & Rantamaa - Minkä ikäinen olettekaan, rouva?

Nimeke: Minkä ikäinen olettekaan, rouva?

Toimittanut: Tapio Aittola, Leena Alanen & Paula Rantamaa

ISBN: 951-34-0768-3

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 1996

JYX

 


Jyväskylän yliopiston sosiaaligerontologian professorin Marjatta Marinin juhlakirjassa kirjoittavat kollegat, oppilaat ja ystävät hänen mittavan yliopistouransa varrelta. Teksteissä käsitellään elämänvaiheita ja ajan problematiikkaa, yliopistolaitoksen ongelmia ja vaikutuksia, yhteiskuntatieteellisen kentän painotuksia ja tieteenalojen välisiä suhteita sekä yhteiskunnallisen toiminnan eri muotoja ja merkityksiä.

Kirjan artikkelit heijastelevat Marjatan monipuolista suuntautumista eri tutkimusalueille. Kirjoittajat lähestyvät yksilön ja yhteiskunnan monikerroksisuutta järjellä ja sydämellä. Huomiota saavat myös kulttuuriset ja yhteiskunnalliset muutokset, jotka ilmenevät sekä nopeina siirtyminä vanhasta uuteen että pitkällä aikavälillä tapojen tai elinolojen vähittäisenä muuntumisena. Elämää ja toimintaa ohjaavat säännöt, mutta Marjattaa lainaten voi pohtia, missä mielessä ja mihin rajaan asti elämä on sopimuksenvarainen asia.