26.08.2015

Konttinen & Litmanen - Ekokuntia ja ökykuntia

Nimeke: Ekokuntia ja ökykuntia: Tutkimuksia ympäristönhallinnan paikallisesta eriaikaisuudesta

Toimittanut: Esa Konttinen & Tapio Litmanen

ISBN: 978-951-39-5878-7

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 1996

JYX

 


Ympäristöliikehdinnän aalto pyyhkäisi maamme yli 1980-luvun taitteessa, synnytti vihreän liikkeen ja johti ympäristöministeriön perustamiseen. Vakiintunut poliittinen kenttäkin alkoi vihertyä.

Entä onko ympäristötietoisuus saavuttanut maaseudun paikalliset yhteisöt ja päätöksentekorakenteet? Miten ympäristönhallinta tai sen puute rakentuvat sosiaalisesti maaseutumaisissa ympäristöissä?

"Ympäristöliikkeet ja lähihallinto" -projektin tutkijat etsivät vastauksia näihin kysymyksiin sosiologian keinoin. Tarkastelukulmia ovat historiallisesti muotoutunut kulttuuri ja siihen piiloutuneet ja julkituodut ympäristökäsitykset, paikalliset valtarakenteet ja hallitsemisen mallit. Näissä muodostumissa vastaanotetaan ja reagoidaan yhteiskunnallisiin tendensseihin ja aloitteisiin. Ne hyväksytään tai torjutaan, niitä myös suunnataan omiin tavoitteisiin soveltuviksi. Paikallisyhteisöissä saattaa syntyä yllättäenkin omaehtoista ympäristötoimintaa, joka muokkaa yhteisöjen toimintatapoja laajalti.

Tässä kokoelmassa eritellään valtiollisten ympäristöhankkeiden vastaanottoa ja paikallisten ympäristökiistojen sosiaalista rakentumista Keski-Suomessa. Kirjoittajat ovat Esa Konttinen, Tapio Litmanen, Päivi Lahdenmäki, Matti Nieminen, Kimmo Saaristo ja Ilkka Virmasalo.