26.08.2015

Pöyhtäri - Keräilystä kokoelmaan

Nimeke: Keräilystä kokoelmaan: Sosiologisia ja filosofisia näkökulmia keräilyyn

Tekijä: Ari Pöyhtäri

ISBN: 951-34-0867-1

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 1996

JYX

 


Keräily on meille arjesta tuttua. Tuon tuttuuden pinnan alta paljastuu kuitenkin hyvin monitahoinen ja kiehtova, viime aikoihin asti tieteellisesti neitseellinen tutkimusalue.

Ari Pöyhtärin kirja tuo tämän nuoren tutkimusperinteen osaksi suomalaista yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Kirjoittaja erittelee keräilyn laajan teoreettisen - sosiologisen, filosofisen, antropologisen, historiallisen ja psykologisen - aineiston pohjalta, mutta elävöittää tarkastelua myös fiktivisellä aineistolla Charles Dickensin saiturista Tove Janssonin muumimaailman keräilijään Hemuliin.

Keräilystä kokoelmaan on elävä johdatus keräilyn tutkimuksen nykypäivään ja historiaan, mutta samalla opas keräilytutkimuksen tulevaisuuteen.

"Ari Pöyhtärin tutkielma on onnistunut esimerkki laadullisesta, samalla kertaa teoreettisesta ja kohdetta hienovaraisesti eriyttävästä sosiaalitutkimuksesta... Asiasisällöltään ajankohtainen ja paljon opettava teksti on valitettavan yliakatemistisen ajanhengen vastaisesti pujotettu kerrassaa nautinnolliseen lauserytmiin."
- Esa Sironen, Jyväskylän yliopisi

Kirjan liitteenä julkaistaan ensimmäistä kertaa suomen kielellä Walter Benjaminin klassinen fragmentikokoelma Keräilijä (Der Sammler).